Kenniscentrum Maatschappij en Recht

De waarde(n) van het jongerenwerk

In haar lectorale rede zet lector Judith Metz uiteen welke bijdrage het professionele jongerenwerk nu en in de toekomst kan leveren aan het volwassen worden van jongeren in de samenleving. Lectorale rede, uitgesproken op dinsdag 8 oktober 2013.

Referentie Metz, Judith. (2013). De waarde(n) van het jongerenwerk. Uitgave: Amsterdam University Press. Lectorale Rede, in verkorte vorm uitgesproken op dinsdag 8 oktober 2013 door dr. Judith Metz, lector Youth Spot.
8 oktober 2013

Publicatiedatum

okt 2013

Auteur(s)

Dr. J.W. Metz

Publicaties: