Kenniscentrum Maatschappij en Recht

De waarde(n) van het jongerenwerk (webcollege)

Webcollege

Anders

In haar lectorale rede zet lector Judith Metz uiteen welke bijdrage het professionele jongerenwerk nu en in de toekomst kan leveren aan het volwassen worden van jongeren in de samenleving. Lectorale rede, uitgesproken op dinsdag 8 oktober 2013.

Webcollege "De waarde(n) van het jongerenwerk", lectorale rede dr. Judith Metz, uitgesproken op dinsdag 8 oktober 2013.

Bekijk webcollege

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 8 oktober 2013

Publicatiedatum

okt 2013

Auteur(s)

Judith Metz

Publicaties: