Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Capabilities Approach: de vrijheid om te kiezen voor een waardevol leven

kijk verder dan wat bewoners zeggen dat ze willen

Web

De Capabilities Approach streeft ernaar dat mensen in vrijheid hun leven vorm kunnen geven. Die benadering vraagt van opbouwwerkers dat ze verder kijken dan het louter faciliteren van participatieprocessen.

Dit boek biedt studenten, professionals en onderzoekers in het sociaal domein een kennismaking met de theorie en praktijk van de capabilitybenadering. In deze wetenschappelijk onderbouwde benadering, ontwikkeld door de econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen en de filosofe Martha Nussbaum, staat de bevordering van de kwaliteit van leven centraal. Uitgangspunt is de concrete leefsituatie van mensen.


Het eerste deel van het boek introduceert de capabilitybenadering en vertaalt deze naar het sociale domein. Het tweede deel bevat casestudies uit de praktijk in Nederland en Vlaanderen. De bijdragen gaan o.a. over opbouwwerk in de wijk.

Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum

Referentie Gradener, J. (Author). (2016). Capabilities Approach: de vrijheid om te kiezen voor een waardevol leven: kijk verder dan wat bewoners zeggen dat ze willen. Web publication or website, Buurtwijs. https://www.buurtwijs.nl/content/capabilities-approach-de-vrijheid-om-te-kiezen-voor-een-waardevol-leven
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 23 december 2016

Publicatiedatum

dec 2016

Auteur(s)


Publicaties:

Research database