Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Pockets of learning in gemeentelijke organisaties

Hoe procesbegeleiders ruimte en verbindingen creëren bij domeinoverstijgende vraagstukken

Web

De organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam leent zich niet goed voor het werken aan domeinoverstijgende grootstedelijke vraagstukken. Vaak worden daarom (externe) procesbegeleiders aangesteld om samenwerking tot stand te brengen tussen partijen met uiteenlopende belangen. De positie die deze procesbegeleiders innemen roept een interessante spanning op: wanneer de opdracht afgerond is, verdwijnt met hen ook veel cruciale kennis, en daarmee wordt het lerend vermogen van betrokken directies belemmerd; verantwoordelijkheid voor leren wordt immers uitbesteed. Wij onderzochten daarom: welke rol spelen (externe) procesbegeleiders in domeinoverstijgende projecten en wat leert de gemeentelijke organisatie daarbij?

Referentie de Groot, G., & Ferguson, J. (2022). Pockets of learning in gemeentelijke organisaties: Hoe procesbegeleiders ruimte en verbindingen creëren bij domeinoverstijgende vraagstukken. Web publication or website, Hogeschool van Amsterdam, Centre of Expertise - Urban Governance and Social Innovation. https://publications.hva.nl/w235624/pockets-of-learning-in-gemeentelijke-organisaties
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 12 mei 2022