Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Over burgerparticipatie, welzijnsbeleid en de Wmo

Historiografie van de werksoort maatschappelijk activeringswerk

De Wmo doet voor de zorg voor het welzijn van de samenleving een beroep op de civil society. Dit artikel tracht antwoord te geven op de vraag waar dat beroep op de civil society in de Wmo eigenlijk vandaan komt en hoe dat beroep zich verhoudt tot het welzijnsbeleid en tot de verdeling van de verantwoordelijkheid voor dat welzijn van de samenleving. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van een historiografie van de werksoort maatschappelijk activeringswerk.

Referentie

Metz, J. (2009). Over burgerparticipatie, welzijnsbeleid en de Wmo. In: Journal of Social Intervention: Theory and Practice – 2009 – Volume 18, Issue 2, pp. 61–83.

1 mei 2009

Publicatiedatum

mei 2009

Auteur(s)

Judith Metz

Publicaties: