Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Bijzondere mantelzorgers beter in beeld

Artikel

Het aanbod aan mantelzorgondersteuning is in veel gevallen gericht op en geschikt voor mantelzorgers van ouderen of mensen met een fysieke beperking.

Dit is niet verwonderlijk, omdat deze groepen mantelzorgers in ons land het grootst zijn (respectievelijk 27% en 37% van alle mantelzorgers (De Boer et al., 2009)) en dus wordt aan deze groepen vaak het meeste aandacht geschonken. Beleidsmakers hebben vaak onvoldoende in beeld hoe verschillend van aard mantelzorgrelaties zijn met als gevolg dat beleid voor mantelzorgondersteuning niet bij alle mantelzorgers past (Jager-Vreugdenhil, 2012).

Lectoren Zorg en Welzijn werken tien jaar samen om van elkaar te leren, kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen. Deze jubileumpublicatie geeft een bloemlezing van de variëteit in kwantitatief en kwalitatief praktijkgericht onderzoek, zoals dat aan de Nederlandse Hogescholen wordt uitgevoerd. Het biedt een overzicht van de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en de praktijk. Wij hopen dat de artikelen veel inspiratie bieden voor een nieuw decennium van hoogwaardig onderzoek.

Voor alle publicaties uit de tinteling bundel gaat u naar de website van tinteling .

Referentie Wittenberg, Y., Bredewold, F., & Jager-Vreugdenhil, M. (2013). Bijzondere mantelzorgers beter in beeld. In R. Kwekkeboom, & P. van Heijst, Tinteling. De driehoek onderzoek-onderwijs-praktijk in evenwicht. Digitale uitgave van het landelijk Lectorenplatform Zorg en Welzijn.
1 april 2013

Publicatiedatum

apr 2013

Auteur(s)


Publicaties: