Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Resultaten tweede deelnemersonderzoek Van Schulden naar Kansen

rapportage over resultaten onder deelnemers aan projecten Van Schulden naar Kansen die ondersteund worden door Stichting van Schulden naar Kansen in 2017

Verslag

Stichting van Schulden naar Kansen (voorheen De Delta Lloyd Foundation) heeft in 2015 het actieprogramma Van Schulden naar Kansen gelanceerd. De ambitie van dit programma is om in vijf jaar tijd (2015-2020) in doelgebieden waar veel mensen van een laag inkomen leven de financiële zelfredzaamheid van 15% van de desbetreffende huishoudens te vergroten door armoede als gevolg van schulden terug te dringen.

Stichting VSNK steunt verschillende lokale projecten op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening door financiering van deze projecten en vrijwillige inzet van medewerkers. Stichting VSNK richt zich op doelgebieden in Amsterdam, Arnhem, Zwolle en Rotterdam. Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam voert een meerjarig onderzoek uit om te bepalen welke effecten de inspanningen in de doelgebieden hebben. Het doel van het deelnemersonderzoek is inzicht te krijgen in de ervaren meerwaarde van deelname aan de ondersteunde activiteit vanuit het perspectief van de deelnemer zelf. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de mate waarin een deelnemer financieel zelfredzamer is geworden. In het rapport wordt ingegaan op de resultaten van de deelnemers aan projecten tot 31 december 2017.

Referentie Mak, J., Lako, D., Schaap, R., Cankor, E., Telli, S., & van Geuns, R. C. (2018). Resultaten tweede deelnemersonderzoek Van Schulden naar Kansen: rapportage over resultaten onder deelnemers aan projecten Van Schulden naar Kansen die ondersteund worden door Stichting van Schulden naar Kansen in 2017. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 april 2018

Publicatiedatum

apr 2018

Auteur(s)

Danielle Lako
Rick Schaap
Elif Cankor
Roeland van Geuns
R. C. van Geuns

Publicaties:

Research database