Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Pilot Sparen Loont

onderzoek naar de ervaringen van de deelnemers

Verslag

Sparen Loont!” is een pilot van de gemeente Amsterdam die is uitgevoerd tussen november 2016 en juni 2017. De pilot werd opgezet op basis van wetenschappelijke en praktijkkennis omtrent de betrokken groep en haar gedrag.

Mensen die in een schuldsaneringstraject zitten, kregen rond het einde van het schuldsaneringstraject een maatje aangeboden om hen te stimuleren (weer) te gaan sparen en nieuwe schulden te voorkomen. De gedachte hierachter was dat het bevorderen van het opbouwen van een buffer een belangrijke bijdrage kan leveren aan het voorkomen van schulden.

De Hogeschool van Amsterdam heeft de ervaringen van deelnemers gemonitord. Tijdens de pilot bleek vrijwel alle deelnemers zich dermate onzeker en onveilig voelden over hun inkomenssituatie dat er eerst andere dingen moeten gebeuren voordat zij denken te kunnen gaan sparen. Er is behoefte aan steun tijdens en/of vlak na een schuldsaneringstraject. Niet alleen hulp bij het omgaan met geld en het op orde brengen van de financiële situatie, maar ook hulp in de vorm van morele steun.

Het accent is in de pilot daarom verschoven van sparen naar hoe nazorg na schuldsanering vorm en inhoud zou moeten krijgen. De inzet van een maatje is gezien de reacties van de deelnemers, een welkome en zinvolle manier van nazorg.

Referentie van Geuns, R. C., van de Weijden, R., & van der Wolk, J. (2017). Pilot Sparen Loont: onderzoek naar de ervaringen van de deelnemers. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Armoede Interventies.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 19 oktober 2017

Publicatiedatum

okt 2017

Auteur(s)

Roeland van Geuns
R. C. van Geuns

Publicaties:

Research database