Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Jeugd in armoede

kennis en handvatten voor docenten Social Work om het thema 'jeugd en armoede' te integreren in het onderwijs

Workingpaper

Dit document is geschreven op basis van uitgebreid onderzoek naar dit onderwerp en bestemd als naslagwerk voor docenten van de opleiding Social Work.

Dit document gaat specifiek in op Nederlandse jongeren van 0 tot 18 jaar die in armoede leven. Het gaat onder andere in op de feiten en cijfers, de relatie tussen armoede en andere problematiek, het belang van signalering en doorverwijzing en de verschillende instrumenten die daartoe ingezet kunnen worden.

Daarnaast is er een overzicht opgenomen van de diverse (integrale) interventies op het gebied van jeugd in armoede die er op dit moment in Nederland bestaan.
Het rapport biedt tot slot diverse handvatten, activiteiten en oefeningen waarmee docenten dit onderwerp bij hun studenten Social Work onder de aandacht kunnen brengen.
Met dit document willen de onderzoekers docenten handvatten bieden om het thema jeugd in armoede op een actuele en omvattende wijze aan te bieden aan studenten. We hopen dat dit document inspireert om studenten kennis te laten nemen van de problematiek rond jeugd in armoede. Zo dragen we er samen zorg voor dat de professional van morgen goed onderlegd is in het signaleren van financiële problematiek, in het begeleiden en doorverwijzen van kwetsbare gezinnen met financiële problemen en het samenwerken in de keten.

Referentie Mak, J., & Kruithof, M. (2020). Jeugd in armoede: kennis en handvatten voor docenten Social Work om het thema 'jeugd en armoede' te integreren in het onderwijs. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Armoede Interventies.
27 januari 2020

Publicatiedatum

jan 2020

Publicaties:

Research database