Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Interventiebeschrijving Schulddienstverleners (SDV)

Stichting Xtraplus- JIP/ JIT

Verslag

Na een succesvolle pilot in 2016 en 2017, zijn de schulddienstverleners vanaf 2018 definitief geïntegreerd in het aanbod van Stichting Xtraplus-JIP/JIT in Den Haag. Jaarlijks worden er rond de 170 jongeren met schulden begeleid.

Stichting Xtraplus-JIP/JIT werkt hard aan de doorontwikkeling van de schulddienstverlenerscomponent in hun aanpak en een interventiebeschrijving bleek daarbij onontbeerlijk: het was belangrijk dat op papier komt te staan wat deze practice based integrale interventie inhoudt en wat het oplevert. Behalve dat het voor de uitvoerend werkers voor een zo optimaal mogelijke uitvoering essentieel is om een dergelijke interventiebeschrijving te hebben, is het voor implementatie in andere gemeenten ook van groot belang.
Stichting Xtraplus-JIP/JIT heeft daarom het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam gevraagd onderzoek te doen om tot een dergelijke (digitale) interventiebeschrijving te komen. Het betreft hier nadrukkelijk geen functieprofielbeschrijving.

Voorliggende interventiebeschrijving is vervaardigd tussen oktober 2018 en juli 2019. Met deze beschrijving zit de werkwijze van de schulddienstverleners niet alleen meer in hun hoofden maar staat met onderzoek onderbouwd op papier wat het alledaags uitvoeren van de schulddienstverleners van Stichting Xtraplus-JIP/JIT inhoudt.

Referentie Mak, J., & Emal, L. (2019). Interventiebeschrijving Schulddienstverleners (SDV): Stichting Xtraplus- JIP/ JIT. Stichting Xtraplus - JIP / JIT.
1 juli 2019

Publicatiedatum

jul 2019

Auteur(s)

Lima Emal

Publicaties:

Research database