Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Hulp bij armoede

Bouwstenen voor effectieve hulpverlening bij armoede en schulden

Bloemlezing (anthologie)

Dit boek bevat de resultaten en kennis van zes jaar onderzoek door het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam. Het geeft antwoord op de vragen: hoe motiveer je mensen om hun gedrag onder de loep te nemen en te veranderen? En: hoe sluit je zo goed mogelijk aan bij de vaardigheden en wensen van de klant?

Het boek richt zich op professionals en beleidsmedewerkers op de terreinen van Armoede en Schulden, zoals schuldhulpverlening en maatschappelijk werk.

Daarnaast is het bestemd voor studenten van de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening, Sociaal Pedagogisch Werk, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Toegepaste Psychologie.

Referentie van Geuns, R. C., Desain, L., & van der Weijden, R. (Eds.) (2019). Hulp bij armoede: Bouwstenen voor effectieve hulpverlening bij armoede en schulden. (1 ed.) Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-368-2200-8
1 januari 2019

Publicatiedatum