Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Eerste impactanalyse Programma Van Schulden naar Kansen 2017- Aegon

rapportage over doelen en doelbereik in 2017 van projecten Van Schulden naar Kansen die ondersteund worden door Aegon

Verslag

Met het doel om financiële zelfredzaamheid in Nederland te bevorderen, steunt Aegon sinds 2016 verschillende lokale projecten op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. De projecten richten zich op mensen met schulden of op mensen met een groot risico op schulden, die in armoede leven.

Aegon financiert deze projecten en biedt vrijwillige inzet van haar medewerkers. De projecten worden binnen de lokale infrastructuur gevonden, georganiseerd of versterkt. Aegon sluit hiermee aan bij het actieprogramma Van Schulden naar Kansen dat in 2015 door de Delta Lloyd Foundation is gelanceerd. Aegon richt zich op specifieke doelbieden in Groningen, Leeuwarden en Den Haag. Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam voert een meerjarig onderzoek uit om te bepalen welke effecten de inspanningen in de doelgebieden hebben. Doel van de impactanalyse is het inventariseren van het aantal deelnemers en de bereikte impact van de ondersteunde projecten op de (structurele) financiële zelfredzaamheid van de deelnemers. Het onderzoek wil bovendien vooral inzicht geven in het effect van de projecten en kennis genereren over wat wel en wat niet werkt door resultaten van projecten te relateren aan de zogeheten WhatWorks principes. Doordat deze inventarisatie elk jaar herhaald wordt, ontstaat een goed beeld van de inhoud en de impact van de verschillende projecten.

Referentie Goede, W., Mak, J., & van Geuns, R. C. (2018). Eerste impactanalyse Programma Van Schulden naar Kansen 2017- Aegon: rapportage over doelen en doelbereik in 2017 van projecten Van Schulden naar Kansen die ondersteund worden door Aegon. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
1 april 2018

Publicatiedatum

apr 2018

Auteur(s)

Winke Goede
Roeland van Geuns
R. C. van Geuns

Publicaties:

Research database