Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Wie innoveert het sociale zekerheidsstelsel?

Hoe ambtenaren transities kunnen faciliteren en de rol die maatschappelijke initiatieven daarbij spelen

Verslag

Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam heeft het programma 'Gewoon geld geven' van partner Kansfonds op de voet gevolgd als onderzoekspartner. Dit onderzoek gaat over het proces van voorbereiding, de hobbels die hierbij overwonnen moesten worden en welke lessen we daaruit kunnen trekken.

Dit rapport bestaat uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk één stellen we het huidige armoedediscours scherp, wat uitmondt in de vraag: wat is eigenlijk systeemverandering en systeeminnovatie? In hoofdstuk twee bieden we een theoretisch kader dat hier antwoord op geeft. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de transitietheorie. In hoofdstuk drie belichten we Gewoon Geld Geven door de bril van de transitietheorie en vinden we antwoord op de vraag ‘waarom is systeemverandering zo moeilijk?’ In hoofdstuk vier zetten we een handelingsperspectief uiteen voor de overheid, en met name voor de ambtenaar, als transitiefacilitator.

Referentie Broekhuizen, J., & Custers, A. (2024). Wie innoveert het sociale zekerheidsstelsel? Hoe ambtenaren transities kunnen faciliteren en de rol die maatschappelijke initiatieven daarbij spelen. (versie 1.1 ed.) Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Armoede Interventies.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 april 2024

Publicatiedatum

apr 2024

Publicaties:

Research database