Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Samenwerken aan een optimale klantreis

Hoe kan doorverwijzing van hulpvragers met een schuld vanuit lokale informele armoede- en schuldenprojecten naar de formele professionele schuldhulpverlening worden geoptimaliseerd?

Verslag

Een betere samenwerking tussen informele armoede- en schuldenprojecten en de professionele schuldhulpverlening kan helpen bij het tijdig signaleren en begeleiden van mensen met problematische schulden. Voorwaarde is wel dat informele armoede- en schuldenprojecten passende tools en capaciteit hebben om schulden tijdig en goed in kaart te brengen, en dit ook als hun taak zien. Daarnaast is het belangrijk dat beide partijen van elkaars bestaan weten, elkaars meerwaarde erkennen, en dat het imago van de professionele schuldhulpverlening verbetert. Dit blijkt uit recent onderzoek van het lectoraat Armoede Interventies.

In dit onderzoek is in vier steden gekeken hoe hulpvragers met problematische schulden vanuit informele armoede- en schuldenprojecten op een tijdige en zo optimaal mogelijke manier naar de professionele schuldhulpverlening kunnen worden geleid. In juni 2022 zijn er met subsidie van Aegon zogeheten ‘Van Schulden naar Kansen-roadshows’ georganiseerd in Leeuwarden, Den Haag en Groningen. Met vertegenwoordigers van lokale informele armoede- en schuldenprojecten en de formele professionele schuldhulpverlening is de klantreis -vanuit hun perspectief- in kaart gebracht. Voor Amsterdam is er een focusgroepbijeenkomst georganiseerd. Er werden diepte-interviews afgenomen bij vertegenwoordigers van 42 lokale, informele armoede- en schuldenprojecten. Ook zijn er uit elke stad twee of drie vertegenwoordigers van de formele professionele schuldhulpverlening geïnterviewd. Daarnaast hebben de onderzoekers dertig hulpvragers geïnterviewd.

Referentie Mak, J., Schoorl, R., Boonstoppel, E., Hees, S., & Custers, A. (2023). Samenwerken aan een optimale klantreis: Hoe kan doorverwijzing van hulpvragers met een schuld vanuit lokale informele armoede- en schuldenprojecten naar de formele professionele schuldhulpverlening worden geoptimaliseerd? Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Armoede Interventies.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 mei 2023