Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Amsterdam werkt aan professionalisering jongerenwerk

Artikel

De stad Amsterdam start kort na de millenniumwisseling met de professionalisering van het jongerenwerk. De aandacht voor deze kwaliteitsverbetering staat niet op zich. Op landelijk niveau worden er vanuit het werkveld al eerder pogingen gedaan om het jongerenwerk te professionaliseren. In samenwerking met kennisinstituten, zoals het NJi (voormalig NIZW) en landelijke netwerkorganen worden er professionaliseringstrajecten opgestart en competentieprofielen ontwikkeld.

Referentie Sonneveld, J. (2011). Amsterdam werkt aan professionalisering jongerenwerk. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam. Youth Spot, Onderzoek- en praktijkcentrum voor jongeren en jongerenwerk in Amsterdam.
1 januari 2011

Publicatiedatum

jan 2011

Publicaties: