Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Aan participatie geen behoefte

Artikel

Burgers die steeds mee voor elkaar gaan zorgen. Dat is een van de doelstellingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar hoe realiseer je dat? Veel gemeenten worstelen daarmee en schuiven de kwestie als een hete aardappel voor zich uit. Dordrecht probeerde het wel. Maar kwam tot de ontdekking dat professionals geen ruimte gaven aan burgerparticipatie.

Referentie Metz, J. (2010). Aan participatie geen behoefte. Ervaring in Dordrecht: professionals verdringen burgers. Tijdschrift voor de sociale vraagstukken (TSS), 1/2, 12-15.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 februari 2010

Publicatiedatum

feb 2010

Auteur(s)

Judith Metz

Publicaties: