Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Dialoog en creativiteit als capabilities in het mensenrechtenwerk

een alternatief voor de traditionele mensenrechtenbenadering

Hoofdstuk

Dit boek biedt studenten, professionals en onderzoekers in het sociaal domein een kennismaking met de theorie en praktijk van de capabilitybenadering. In deze wetenschappelijk onderbouwde benadering, ontwikkeld door de econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen en de filosofe Martha Nussbaum, staat de bevordering van de kwaliteit van leven centraal. Uitgangspunt is de concrete leefsituatie van mensen.

Het eerste deel van het boek introduceert de capabilitybenadering en vertaalt deze naar het sociale domein. Het tweede deel bevat casestudies uit de praktijk in Nederland en Vlaanderen. De bijdragen gaan o.a. over opbouwwerk in de wijk.

Referentie Gradener, J. (2018). Dialoog en creativiteit als capabilities in het mensenrechtenwerk: een alternatief voor de traditionele mensenrechtenbenadering. In M. Tirions, W. Blok, & C. Den Braber (Eds.), De capabilitybenadering in het sociaal domein: een praktijkgerichte kennismaking (pp. 85-97). Bohn Stafleu van Loghum.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2018

Publicatiedatum

jan 2018

Auteur(s)


Publicaties:

Research database