Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Youth Organizing

Onderzoek naar Youth Organizing als specifieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk

Rapport

Youth Organizing is een specifieke methodiek van het jongerenwerk dat jongeren uitnodigt, activeert, motiveert en ondersteunt om zelfstandig initiatieven te nemen, vorm te geven, uit te voeren en te onderhouden. Hierbij gaat het erom dat jongeren de aanzet doen, regie hebben over en verantwoordelijkheid dragen voor, en ten slotte zorgen voor de praktische realisatie ervan met als doel het versterken van het zelforganiserend vermogen van jongeren.

In dit rapport doen we verslag van hoe jongerenwerkers en hun organisaties (in totaal 6) in Amsterdam, Haarlem en Zaanstad uitvoering geven aan Youth Organizing als methodiek in het grootstedelijk jongerenwerk. We beschrijven de werkwijze aan de hand van de gestelde doelen, doelgroep, de pedagogische opdracht, het methodisch handelen, randvoorwaarden en resultaten voor jongeren. De uitkomsten zijn gepositioneerd in de literatuur en vormen de basis voor een methodiekbeschrijving van Youth Organizing in het jongerenwerk die door wetenschappelijk onderzoek is onderbouwd. De doelstelling van dit onderzoek luidt: In bestaande praktijken binnen het jongerenwerk de werkzame bestanddelen van Youth Organizing inzichtelijk en overdraagbaar maken om zo de kwaliteit en effectiviteit van het jongerenwerk te verbeteren.

Referentie

Awad, S., Metz, J. W., Koops, K., Sonneveld, J. J. J. (2017). Onderzoek naar Youth Organizing als specifieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk. Portfolio Jongerenwerk aflevering 4. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 12 juni 2017

Publicatiedatum

jun 2017

Auteur(s)

Judith Metz
Kamiel Koops

Publicaties: