Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Tabellenboek

Uitkomsten van het vragenlijstonderzoek naar de mening van meiden over het meidenwerk

Boek

Dit tabellenboek is onderdeel van het project Sterk Meidenwerk waarin gekeken wordt of het meidenwerk bijdraagt aan eigen kracht van meiden. In mei 2016 is het lectoraat Youth Spot dit onderzoek gestart en voert dit uit in samenwerking met acht welzijnsorganisaties, deelneemsters van het meidenwerk en studenten. Voor dit project werkt het lectoraat samen met ContourdeTwern, Jongerenwerk Utrecht (JoU), Dock, Streetcornerwork, Participe, Combiwel, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland en Dynamo. Het project Sterk Meidenwerk loopt tot en met mei 2018 en is mogelijk door een financiële bijdrage van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Referentie

Rauwerdink-Nijland, E., Boomkens, C. en Metz, J.W. (2017). Tabellenboek. Uitkomsten van het vragenlijstonderzoek naar de mening van meiden over het meidenwerk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 11 juli 2017

Publicatiedatum

jul 2017

Auteur(s)

Evelien Rauwerdink-Nijland
Judith Metz

Publicaties: