Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Politiserend sociaal werk

Artikel van Jeroen Gradener in Vakblad Sociaal Werk

Artikel

Jeroen Gradener beschrijft in een artikel in vakblad Sociaal Werk hoe Nederlandse sociaal werkers zich kunnen laten inspireren door het politiserend werken in de Verenigde Staten.

Dit artikel over het onderzoek naar inspiratie door het politiserend werken in de VS, is deel van zijn promotieonderzoek, Keys to the Community (2016), een meervoudige vergelijkende case study naar legitimiteitsvraagstukken binnen het opbouwwerk.

Hij laat zich inspireren door zijn onderzoek naar hoe community sociaal werkers mensen ondersteunen om sociale kwesties aan te kaarten bij de politiek verantwoordelijken en hen ter verantwoording roepen. Dat onderzoek vond plaats in het kader van zijn proefschrift Keys to the community (2016), een meervoudige case study naar legitimatiestrategieën van opbouwwerkers.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 21 september 2017

Publicatiedatum

sep 2017

Auteur(s)


Publicaties: