Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Opbouwwerk als sociale ontwikkelingsstrategie

Hoofdstuk

Jeroen Gradener, Pieter van Vliet en Eltje Bos schreven een hoofdstuk in het boek 'de brede basis van het sociaal werk'. Het zijn turbulente tijden in het sociale domein en het sociaal werk. Er verandert momenteel veel. Niet alleen in de praktijk, maar ook in opleidingen. Tegen deze achtergrond is er behoefte aan inhoudelijke ankers die houvast en inspiratie bieden voor studenten, professionals en docenten met verschillende disciplinaire achtergronden en werkzaam in diverse contexten en functies. In november 2017 verscheen ‘De brede basis van het sociaal werk’, uitgegeven door Coutinho.

Referentie Gradener, J., van Vliet, P., & Bos, E. (2017). Opbouwwerk als sociale ontwikkelingsstrategie. In M. Spierts, A. Sprinkhuizen, M. Scholte, M. Hoijtink, E. de Jonge, & L. van Doorn (Eds.), De brede basis van het sociaal werk: grondslagen, methoden en praktijken (pp. 257-271). Coutinho.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2017

Publicatiedatum

jan 2017

Auteur(s)

Pieter van Vliet

Publicaties:

Research database