Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Ondersteunen of overnemen

Hoofdstuk in 'Psychische kwetsbaarheid', boek van Ivonne van der Padt, Jeanne Derks en Sjaak Boon

Anders

In 'Psychische kwetsbaarheid' staan maatschappelijke ontwikkelingen centraal die van invloed zijn op het ontwikkelen, in stand houden en verergeren van psychische klachten. Voor dit boek schreef lector Community Care, Rick Kwekkeboom een hoofdstuk: 'ondersteunen of overnemen'

Het landschap van de (sociale) psychiatrie is in de laatste decennia ingrijpend veranderd. Er wordt steeds meer de nadruk gelegd op het aanboren van de krachten die mensen met een psychische kwetsbaarheid ook hebben. Het benutten en versterken van deze krachten moet hen helpen om, ondanks deze kwetsbaarheid, een zo rijk mogelijk leven te leiden en hun maatschappelijke rollen naar eigen voorkeur en welbevinden in te vullen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 13 februari 2017

Publicatiedatum

feb 2017

Auteur(s)


Publicaties: