Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Informatie & Advies

Onderzoek naar Informatie & Advies als specifieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk

Rapport

Informatie & Advies zien wij als ‘een methodische activiteit binnen het professionele jongerenwerk dat een integraal onderdeel vormt van het dagelijkse contact tussen jongeren en jongerenwerkers. Het omvat alle onderwerpen die jongeren aangaan en interesseren en heeft de vorm van verschillende activiteiten: informele gesprekjes, folders, social media, websites, voorlichting, film, thema-avonden, peer-counseling, theater en doorverwijzen. Het perspectief van jongeren vormt het uitgangspunt. Inzet van Informatie & Advies is dat jongeren toegang krijgen tot alle informatie die voor hen van belang is en het vermogen ontwikkelen om die informatie te analyseren en te gebruiken.’ Dit onderzoek is gericht op Informatie & Advies als integrale activiteit van het jongerenwerk en niet op de separate werksoort jongereninformatie.

In dit rapport doen we verslag van hoe jongerenwerkers en hun organisaties (in totaal 6) in Amsterdam en Utrecht uitvoering geven aan Informatie & Advies als specifieke methodiek in het grootstedelijk jongerenwerk. We beschrijven de werkwijze aan de hand van de gestelde doelen, doelgroep, de pedagogische opdracht, het methodisch handelen, randvoorwaarden en resultaten voor jongeren. De uitkomsten zijn gepositioneerd in de literatuur en vormen de basis voor een methodiekbeschrijving van Informatie & Advies in het jongerenwerk die door wetenschappelijk onderzoek is onderbouwd. De doelstelling van dit onderzoek luidt: In bestaande praktijken binnen het jongerenwerk de werkzame bestanddelen van Informatie & Advies inzichtelijk en overdraagbaar maken om zo de kwaliteit en effectiviteit van het jongerenwerk te verbeteren.

Referentie

Schaap, R., Todorovic, D., Awad, S., Manders, W., Sonneveld, J. & Metz, J. (2017). Onderzoek naar Informatie & Advies als specifieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk. Portfolio Jongerenwerk aflevering 6. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 25 september 2017

Publicatiedatum

sep 2017

Auteur(s)

Rick Schaap
Judith Metz

Publicaties: