Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Groepswerk

Onderzoek naar Groepswerk als generieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk

Rapport

Groepswerk is een generieke werkwijze binnen het jongerenwerk. Dit houdt in dat de specifieke focus, doelgroep en problematiek die aangepakt worden bij het werken met groepen jongeren kunnen verschillen. Jongerenwerkers bevorderen via Groepswerk de positieve functies van de groep. Via Groepswerk bieden zij jongeren een omgeving waarin zij anderen ontmoeten, plezier maken, samenwerken, van elkaar leren, zich leren verhouden tot anderen, herkenning en erkenning vinden bij elkaar, nieuwe ervaringen opdoen en tot zelfinzicht en nieuw gedrag komen. De negatieve kanten van de groep, zoals pesten, machtsmisbruik en groepsdruk gaan jongerenwerkers zoveel mogelijk tegen. Uiteindelijke inzet van het Groepswerk is dat het bijdraagt aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van individuen en aan de ontwikkeling van de groep als geheel.

In dit rapport doen we verslag van hoe jongerenwerkers en hun organisaties (in totaal 6) in Amsterdam en Assendelft uitvoering geven aan Groepswerk als generieke methodiek in het grootstedelijk jongerenwerk. We beschrijven de werkwijze aan de hand van de gestelde doelen, doelgroep, de pedagogische opdracht, het methodisch handelen, randvoorwaarden en resultaten voor jongeren. De uitkomsten zijn gepositioneerd in de literatuur en vormen de basis voor een methodiekbeschrijving van Groepswerk in het jongerenwerk die door wetenschappelijk onderzoek is onderbouwd. De doelstelling van dit onderzoek luidt: In bestaande praktijken binnen het jongerenwerk de werkzame bestanddelen van Groepswerk inzichtelijk en overdraagbaar maken om zo de kwaliteit en effectiviteit van het jongerenwerk te verbeteren.

Referentie

Rumping, S., Metz, J. W., Awad, S., Nijland, E., Manders, W., Todorovic, D., Sonneveld, J. & Schaap, R. (2017). Onderzoek naar Groepswerk als generieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk. Portfolio Jongerenwerk aflevering 5. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 5 september 2017

Publicatiedatum

sep 2017

Auteur(s)

Judith Metz
Evelien Rauwerdink–Nijland
Rick Schaap

Publicaties: