Kenniscentrum Maatschappij en Recht

The Last Taboo? Wanting To Die

Article in The Grid, online platform for creative thinkers

Artikel

Artikel over het taboe op de wens om te sterven, geschreven door junior onderzoeker Ymke Kelders voor het online platform The Grid. Het artikel is gerelateerd aan de onderzoeken van het lectoraat Community Care, maar het is op persoonlijke titel geschreven. Het online platform The Grid is in 2014 opgericht als digitale mogelijkheid voor kritische schrijvers om hun wensen en ideeën uit te wisselen. Het doel is het uitdagen en verleggen van grenzen binnen de conventionele denkwijze.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 14 juli 2016

Publicatiedatum

jul 2016

Auteur(s)

Ymke Kelders

Publicaties: