Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk

Boek

Als jongeren werkelijk hun talenten willen inzetten, is het noodzakelijk dat ze leren wat hun krachten en kansen zijn en hoe ze deze kunnen ontwikkelen. Talentgericht werken met kwetsbare jongeren biedt inzicht in de wijze waarop sociale professionals samen met jongeren aan persoonlijke groei en maatschappelijke participatie kunnen werken. Talentprogramma’s zijn van grote betekenis om kwetsbare jongeren te inspireren, te motiveren en samen met hen nieuwe of andere mogelijkheden te creëren.

Talentgericht werken met kwetsbare jongeren bestaat uit drie delen. Deel 1 biedt, na een verkenning van meerdere perspectieven op talent en talentontwikkeling, inzicht in de pedagogische betekenis en de waarde van talentgericht werken. De auteurs beschrijven dit als ontwikkelwerk, erkenningswerk en verbindingswerk. Deel 2 biedt vijf handelingsvormen die richting gevend zijn voor het praktisch handelen: Aansluiten, Aanwakkeren, Aanmoedigen & Temperen, Bijzonder maken en Verbinden. De auteurs gaan in deel 3 aan de hand van bestaande kennis en eigen empirisch onderzoek in op drie thema’s die gerelateerd zijn aan de talentgerichte benadering: succeservaringen, rolmodellen en de werking van talentprojecten als preventiestrategie. Het boek is verrijkt met levendige casuïstiek en praktijkvoorbeelden. Bij het boek hoort een website met opdrachten en oefeningen, beeldmateriaal, links naar artikelen, methodiekbeschrijvingen en webcolleges. Het boek is verschenen als eindproduct van het RAAK Pro onderzoek Talentontwikkeling bij risicojongeren.

Het boek Talentgericht werken met kwetsbare jongeren is te bestellen via de website van Uitgeverij Coutinho

Referentie

Abdallah, S., Kooijmans, M. & Sonneveld, J. (2016). Talentgericht werken met kwetsbare jongeren. Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk. Bussum: Coutinho.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 april 2016

Publicatiedatum

apr 2016

Auteur(s)

Maike Kooijmans