Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Leren in Gezelschap

Een groeidocument n.a.v. 'Leren in gezelschap'-bijeenkomsten rond herstel(ondersteuning) en ervaringsdeskundigheid

Anders

In de periode 2014-2015 organiseerde de Amsterdamse Wmo-werkplaats een aantal netwerkbijeenkomsten onder de naam: ‘Leren in Gezelschap’. Alle bijeenkomsten gingen over thema’s rond ervaringsdeskundigheid en/of herstel en herstelondersteuning en vonden plaats bij diverse Amsterdamse partners die op dit vlak expertise hebben opgebouwd. Met verschillende betrokkenen waaronder professionals, ervaringsdeskundigen, cliënten, docenten, onderzoekers en studenten, werd bij iedere bijeenkomst een prangende kwestie opgepakt en uitgewerkt. De schrijvers willen met dit verslag andere geïnteresseerden uitnodigen om op deze wijze verder samen vorm te geven aan het lerend netwerk en deze thema’s verder uit te diepen.

Referentie

Sedney, P.L.F., L.E. Remmelink en R. Schippers (2016) Leren in Gezelschap. Een groeidocument n.a.v. 'Leren in gezelschap'-bijeenkomsten rond herstel(ondersteuning) en ervaringsdeskundigheid. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum AKMI, Lectoraat Outreachend werken en Innoveren.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 24 augustus 2016

Publicatiedatum

aug 2016

Auteur(s)

Paulina Sedney
Linde Remmelink
Reinier Schippers

Publicaties: