Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Factsheet Jonge Mantelzorgers aan de Hogeschool van Amsterdam

Feiten en cijfers volgend op enquête onder jonge mantelzorgers aan de HvA

Artikel

Uit de enquête onder jonge mantelzorgers aan de HvA zijn verschillende conclusies te trekken. In deze factsheet beschrijft de auteur deze resultaten en conclusies en geeft de statistieken weer aan de hand van staafdiagrammen.

In oktober 2016 werd het artikel "Well-being and Need for Support of Adolescents with a Chronically Ill Family Member" van Simone A. De Roos, Alice H. De Boer en Sander M. Bot gepubliceerd. Dit artikel gaat over scholieren, jongeren en mantelzorg.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 4 juli 2016

Publicatiedatum

jul 2016

Auteur(s)

Sanne ten Hoeve

Publicaties: