Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Wiens zorg is de kwaliteit?

Op 24 november vond de najaarsbijeenkomst van de VJK plaats in het Jaarbeursgebouw te Utrecht. Arnt Mein heeft een presentatie gehouden en is daarbij ingegaan op de vraag of er nieuwe eisen zijn aan de juridische kwaliteitszorg en de gevolgen van bestuurlijk-organisatorische ontwikkelingen voor de kwaliteitszorg binnen gemeenten. De bevindingen van het onderzoek dat Mein daarnaar heeft gedaan in samenwerking met Ivar Timmer is beschreven in een essay dat als deel 7 in de VJK-reeks te boek is gesteld. Het eerste exemplaar daarvan werd aan de auteurs tijdens de bijeenkomst door John Olivier, voorzitter van de VJK, uitgereikt.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 5 december 2016

Publicatiedatum

dec 2016

Publicaties: