Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Waardevol, maar niet eenvoudig

De pedagogische kracht van sport en spel voor inclusief jongerenwerk

Rapport

Onder de titel ‘Waardevol, maar niet eenvoudig. De pedagogische kracht van sport en spel voor inclusief jongerenwerk’ is verschenen het literatuuronderzoek naar de (on)mogelijkheden van sport en spel voor de bevordering van participatie in het jongerenwerk van alle Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar, inclusief de jongeren met beperkingen

In hoeverre kan sport en spel als medium bijdragen aan het realiseren van inclusie van jongeren met beperkingen in het jongerenwerk? De verwachting is dat het jongerenwerk als collectieve voorziening door de transities van de Jeugdzorg en de AWBZ in toenemende mate te maken krijgt met jongeren met een beperking. Dit onderzoek wijst uit dat het creëren van een positief pedagogisch klimaat van essentieel belang is om sociale inclusie door middel van sport en spel te bevorderen. Een positief pedagogisch klimaat bestaat uit drie bouwstenen, namelijk zeggenschap (1), support (2) en sociaal gewaardeerde rollen (3). Kijkend naar wat mogelijke bijdrage is van sport en spel als middel voor het bereiken van sociale inclusie wordt zichtbaar dat sport en spel belangrijke waarden vertegenwoordigd, maar ook risico’s kennen. Een aantal belangrijke waarden zijn verbroedering, aantrekkingskracht, disciplinering en sociale identificatie. Ongezonde prestatiedrang, antisociaal gedrag en sociale uitsluiting zijn de gevonden risico’s van sport en spel als middel. Het is dus niet vanzelfsprekend dat sport en spel bijdragen aan sociale inclusie onder jongeren. De bijdrage van sport en spel als middel aan sociale inclusie, hangen af van de pedagogische intentie en vaardigheden van de begeleiders. Dit onderzoek is gebaseerd op literatuurverkenning aangevuld met expert-interviews.

Samenwerking

Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Youth Spot in samenwerking met de opleidingen Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en het lectoraat De kracht van sport en maakt onderdeel uit van de speerpunten Urban Education en Urban Vitality van de Hogeschool van Amsterdam.

Rapport

Het rapport ‘Waardevol, maar niet eenvoudig. De pedagogische kracht van sport en spel voor inclusief jongerenwerk’ is linksboven te downloaden. U kunt het ook opvragen door contact op te nemen met Saïd Awad.

Referentie

Awad, S., & Metz, J. (2015). Waardevol, maar niet eenvoudig. De pedagogische kracht van sport en spel voor inclusief jongerenwerk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Lectoraat Youth Spot

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 14 december 2015

Publicatiedatum

dec 2015

Auteur(s)

Judith Metz

Publicaties: