Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Persoonlijke aandacht in de schuldhulpverlening

Uitkomsten van twee pilots bij PuurZuid

Rapport

Deze rapportage bevat de resultaten van het RAAK-onderzoek ‘Sturen op motivatie’ bij de MaDi PuurZuid. Daarbij stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Welke interventies motiveren cliënten deel te nemen aan de twee informatiebijeenkomsten in het voortraject naar de schuldhulpverlening ten einde de uitval in deze fase te reduceren?

Kijk voor meer informatie op:

Referentie

Witte, L. (2015). Persoonlijke aandacht in de schuldhulpverlening, Uitkomsten van twee pilots bij PuurZuid. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 april 2015

Publicatiedatum

apr 2015

Auteur(s)

Leo Witte

Publicaties: