Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderzoek naar 'Pilots decentralisatie AWBZ IJmondgemeenten'

Resultaten van de 1e meting.

Rapport

Na een lange aanloop zijn in 2015 een aantal wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht geworden. Parallel hieraan zijn ook veranderingen doorgevoerd in de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ).

In de aanloop naar deze ‘transformatie’ hebben de samenwerkende IJmondgemeenten een zestal pilots opgezet. Deze waren gericht op de belangrijkste wijzigingen, namelijk de overheveling van de AWBZ voorzieningen dagbesteding en begeleiding naar de Wmo.

Het lectoraat Community Care is door de IJmondgemeenten gevraagd om deze innovatieve en intersectoriale pilots te onderzoeken. Dit rapport geeft de resultaten weer van de eerste meting (najaar 2013). Tijdens kwalitatieve interviews en focusgroepgesprekken zijn de verwachtingen van betrokkenen over de pilots geïnventariseerd.

Referentie

Roeleveld, E. en R. Kwekkeboom (2014) Onderzoek naar ‘Pilots decentralisatie AWBZ IJmondgemeenten’ Resultaten van 1e meting Amsterdam: Kenniscentrum Maatschappij en Recht

27 januari 2015

Publicatiedatum

jan 2015

Auteur(s)

Ellen Roeleveld

Publicaties: