Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Publicaties Youth Spot - Methodieken

Lectoraat Youth Spot

Het professioneel jongerenwerk kent een grote kennisbasis die het lectoraat Youth Spot samen met de jongerenwerkpraktijk en Amsterdamse sociaal werk opleidingen bottom-up hebben ontwikkeld en wetenschappelijk hebben onderbouwd. Hieronder staan de publicaties van het lectoraat uitgesplitst naar de verschillende jongerenwerk methodieken.

  • Echt zijn in de online leefwereld.
    Todorović, D., Koetsenruijter, R., Manders, W., & Sieckelinck, S. (2023). Echt zijn in de online leefwereld: Een handreiking voor jongerenwerkers. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot.
  • Jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren.
    Manders, W., & Todorović, D. (2021). Jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie, Lectoraat Youth Spot.

2021

2020

2019

2018

2012 - 2017

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 23 april 2024