Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Publicaties Youth Spot - Diversiteit en inclusie

Jongerenwerk is een plek waar jongeren, ongeacht zijn of haar culturele achtergrond, sekse, leeftijd en talenten of beperkingen, tot zijn recht kan komen door op een gelijkwaardige manier deel te nemen. Onderstaande publicaties bieden inzicht in hoe het jongerenwerk hier in praktijk invulling aan kan geven.

Waardevol, maar niet eenvoudig - De pedagogische kracht van sport en spel voor inclusief jongerenwerk

Toolkit Homoseksualiteit bespreekbaar maken onder jongeren

Inclusief Jongerenwerk . Een verkenning naar jongeren met een beperking in het Amsterdamse jongerenwerk

Praten tegen homovijandigheid helpt

Jongerenwerk en homoseksualiteit. Youthspot methodiekbeschrijving en dialoogproject

21 december 2022