Kenniscentrum Techniek

Forensisch Onderzoek

Van DNA-onderzoek tot chemische analyse: er komen steeds meer technieken om sporen van misdrijven tot in detail te onderzoeken. Het is wel zaak dat bewijsmateriaal op de juiste wijze geïnterpreteerd wordt. Het lectoraat Forensisch Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) levert hier met onderzoek - uitgevoerd in nauwe samenwerking met de politie en andere partijen in de strafrechtketen - een belangrijke bijdrage aan.

Het reconstrueren van misdrijven is een complex proces. Dankzij moderne technieken voor de detectie en analyse van bijvoorbeeld DNA en chemische stoffen komen tegenwoordig zelfs de kleinste sporen in aanmerking als bewijsmateriaal. Vaak kunnen ze zelfs al op de plaats delict onderzocht worden.

Ook forensic intelligence is in opkomst: een technologie waarbij gegevens uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld worden om misdrijven te analyseren en zelfs te voorspellen. Zo kan de aanwezigheid van bepaalde stoffen in drugsmonsters aanwijzingen geven over de productie en distributie ervan.

Maar de overvloed aan informatie die we tegenwoordig tot onze beschikking hebben is soms lastig te interpreteren. Hoe onderscheid je bijvoorbeeld DNA-sporen veroorzaakt door een misdrijf van DNA-sporen afkomstig van alledaagse handelingen? En is er op een plaats delict überhaupt voldoende DNA aanwezig om iets te kunnen zeggen over wat er is gebeurd? Daarbij komt nog de menselijke factor: onze waarnemingen en de interpretatie daarvan worden onbewust beïnvloed door onze verwachtingen.

Efficiënt opereren

Het lectoraat Forensisch Onderzoek onderzoekt hoe je moderne technieken in opsporing kunt inzetten bij de reconstructie van misdaden. Het lectoraat werkt vanuit een multidisciplinaire benadering, op het snijvlak van natuurwetenschappelijk, gedragswetenschappelijk en juridisch onderzoek. Met de kennis die het onderzoek oplevert, kunnen partijen in de strafrechtketen efficiënter - beter, sneller en tegen lagere kosten - opereren. Dat daarmee ook fouten worden voorkomen scheelt bovendien onnodig leed bij onterechte beschuldiging van een misdaad.

Stevige kennisbasis

De onderzoekers van het lectoraat leggen met hun werk een stevige wetenschappelijke basis voor forensisch onderzoek. Ze dragen daarnaast bij aan een betere uitwisseling van informatie in de strafrechtketen. ‘Met de inzichten die wij opdoen, kunnen partijen in de strafrechtketen misdrijven een stuk sneller en beter reconstrueren,’ aldus lector Christianne de Poot.

De lector

Christianne de Poot is sinds 2010 lector Forensisch Onderzoek bij de HvA en de Politieacademie. Ze promoveerde in 1996 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar sturende vragen in verhoorsituaties. Naast haar functie als lector is De Poot hoogleraar Criminalistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en lid van het College van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen [link naar uitgebreider profiel hieronder]

Onderwijs

Inzichten uit het onderzoek komen terug in diverse vakken binnen de opleidingen Forensisch Onderzoek aan de HvA, Forensische Opsporing aan de Politieacademie, Forensic Science aan de Universiteit van Amsterdam en Opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze zijn ook terug te vinden in de minoren Van Bit naar Bewijs en Forensic Research Skills. Een voorbeeld is de doorlopende leerlijn Scenariodenken, waarin studenten leren om breed, reconstructief en creatief te denken bij het onderzoeken van misdrijven. Het lectoraat verzorgt ook onderwijs voor groepen professionals in de strafrechtketen.

Zowel hbo- als academische studenten worden via afstudeerstages en eindopdrachten betrokken bij het onderzoek. De samenwerking vindt met name plaats in het derde en vierde jaar van de opleiding, in de zogenaamde afstudeerlabs. Studenten studeren hierin geclusterd af rondom onderzoeksvragen. Dit gebeurt onder meer in het BioTechLab.

Partners

Het lectoraat Forensisch Onderzoek werkt samen met de hele strafrechtketen - van de tactische en forensische recherche, en forensische onderzoekers tot het Openbaar Ministerie en de Zittende Magistratuur. Het Nederlands Forensisch Instituut, de Politieacademie en andere kennisinstellingen zijn belangrijke partners. Het lectoraat maakt deel uit van het Co van Ledden Hulsebosch Centrum (CLHC). Het CLHC is een interdisciplinair expertisecentrum voor forensisch en medisch-wetenschappelijk onderzoek in Amsterdam.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 23 november 2023

  prof. dr. C.J. de Poot (Christianne)

Lector Forensisch Onderzoek

c.j.de.poot@hva.nl
Bekijk profiel