Kenniscentrum Techniek

Forensisch Onderzoek

De Politieacademie en de Hogeschool van Amsterdam geven samen vorm aan het onderzoeksprogramma (lectoraat) Forensisch Onderzoek. Het doel van het lectoraat is kennis te ontwikkelen voor de politiepraktijk en het (politie)onderwijs.

Forensisch onderzoek is volop in beweging. Technologische ontwikkelingen creëren steeds nieuwe mogelijkheden om sporen te zoeken, bewaren, analyseren en gebruiken tijdens het opsporingsproces. Het lectoraat Forensisch Onderzoek richt zich op de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologieën in opsporing.

Ook werkt het lectoraat continu aan de verbetering van de uitwisseling van informatie tussen de tactische en forensische recherche, onderzoekers, het Openbaar Ministerie, de Zittende Magistratuur. Ten slotte werkt het lectoraat aan de doorontwikkeling van het theoretisch kader en de wetenschappelijke basis van het forensische onderzoek.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 20 oktober 2021

Christianne de Poot

profileimage male