Kenniscentrum Techniek

Onderwijs

Doorwerking onderzoek naar het onderwijs

De Hogeschool van Amsterdam ziet de studenten als de professional van de toekomst. Het is daarom zaak om deze studenten in alle stadia van hun studie te betrekken bij de nieuwste ontwikkelingen.

De onderzoeksresultaten worden niet alleen met vierdejaars studenten die gaan afstuderen gedeeld, maar de nieuw ontwikkelde kennis en inzichten worden in alle jaren van de studie Built Environment opgenomen in het curriculum.

Heb je interesse in een stage of afstudeerplek binnen het thema de klimaatbestendige stad, neem dan contact op met projectleider, Ronald Loeve, 06 14 34 14 11 of r.loeve@hva.nl

Studenten Built Environment - Water studeren af in het afstudeeratelier ‘klimaatbestendige stad’. Hierin onderzoeken ze de klimaatbestendigheid in een specifieke gemeente en adviseren ze de gemeente over maatregelen. Een excellente oefening voor het toekomstige werkveld. De studenten wisselen in het atelier ervaringen van de verschillende gemeenten uit en krijgen ondersteuning van de onderzoekers van het lectoraat.

Zie hieronder voor een lijst van afstudeerscripties die de afgelopen jaren zijn afgerond:

 • Dijkstra, Laura (2020) Klimaatadaptatiemaatregelen bij de HvA Amstelcampus. In opdracht van Amsterdam Green Campus

 • Vroe, Stefan de (2020) Afstudeerproject Metropolder Company. In opdracht van Metropolder Company

 • Postema, Kylian (2019) Hittestress Breda, een onderzoek naar inrichtingsaanpassingen in de openbare ruimte voor de vermindering van hittestress in de Ginnikenstraat. In opdracht van de Hogeschool van Amsterdam en Gemeente Breda.

 • Haak, Thomas (2019) Een regenbestendige inrichting van het Lievingerveld. In opdracht van Ruim Omgevingsontwikkeling.

 • Luijken, Bryan van (2019) Waterrobuuste badkuip: Mogelijkheden om de “badkuip”, de wijken Oud Koog & de Waddenbuurt in Zaanstad, klimaatbestendig te maken. In opdracht van gemeente Zaanstad

 • Gauw, Ruben (2019) Frans Halsbuurt klimaatbestendig. In opdracht van gemeente Amstelveen

 • Rupert, Dennis (2018) Klimaatbestendigheid Schoorl Centrum. In opdracht van de BUCH.

 • Boujdaini, Adil El (2017) Regenbestendig Lelystad. In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland.
 • Veldhuis, Leander (2017) Klimaatbestendige herinrichting van De Die. In opdracht van gemeente Heemskerk.
 • Denzel, Thierry van (2017) Verminderen van hittestress bij ouderen in Amsterdam.
 • Bezooijen, Tom van (2016) De klimaatbestendige Pilotenbuurt. In opdracht van gemeente Beverwijk.
 • Bruijns, Andy (2016) Klimaatbestendig Emmeloord Kansen om de Bouw-, Vogel- en de Botenbuurt klimaatbestendig te maken. In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland.
 • Doorschot, Jorg (2016) Klimaatbestendig bedrijventerrein Nieuw Schaik. In opdracht van gemeente Leerdam.
 • Dopp, Jeffrey en Sietse Treffers (2016) Klimaatbestendige inrichting woonwijk. In opdracht van gemeente Heemskerk.
 • Guler, Seda (2016) Onderzoek naar thermische beleving tijdens warme zomerdagen in de stad Amsterdam
 • Janszen, Flip en Thijs Lesterhuis (2016) Klimaatbestendige ontwerp Kop Zuidas, Amsterdam. In opdracht van Waternet.
 • Ootes, Irma (2016) Klimaatbestendige inrichting woonwijk. In opdracht van gemeente Deventer.
 • Portman, Erik (2016) Klimaatbestendige inrichting woonwijk. In opdracht van gemeente Nieuwegein.
 • Tak, Jordy (2016) Onderzoek naar thermisch comfort tijdens warme zomerdagen in de stad Amsterdam. Studie: Bedrijfswiskunde
 • Tielemans, Henk (2016) Klimaatbestendige inrichting KleinWhere. In opdracht van gemeente Purmerend.
 • Vos, Bas (2016) Effect polderdaken op Zuidas, Amsterdam. In opdracht van de Dakdokters.
 • Wijk, Lars van (2016) Regenbestendig stadscentrum Almere. In opdracht de gemeente Almere.
 • Zabicki, Sander(2016) 3Di modelering in Maastricht. In opdracht van Nelen en Schuurmans.
 • Rietveld, Jurgen en Bart van der Jagt (2015) Amsterdam Rainproof: ontwikkeling Rainproof facsheets. In opdracht van Ingenieursbureau Amsterdam, gemeente Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam.
 • Rouvoet, Marten (2015) Klimaatadaptatie in een bloemkool gestructureerde woonwijk. In opdracht van gemeente Almere en Hogeschool van Amsterdam.
 • Habes, Bastiaan en Sven Huizer (2015) Wheermolen Rainproof. In opdracht van Gemeente Purmerend en Hogeschool van Amsterdam.
 • Drost, Jeroen (2015) Beverwijk waterhuishouding wijk Binnenduin. In opdracht van de gemeente Beverwijk en Hogeschool van Amsterdam.

De resultaten van ons onderzoek worden gepresenteerd in diverse colleges in de collegereeks stedelijk waterbeheer en bijbehorende project stedelijk waterbeheer voor derdejaars studenten Built Environment - Civiele Techniek - Water. In het project moeten de studenten een watersysteem van een stedelijk gebied zodanig ontwerpen en inrichten dat de stedelijke wateropgave wordt opgelost. Hierbij dienen minimaal twee varianten te worden gemaakt:

 • Conventioneel / traditioneel ontwerp;
 • Klimaatbestendig ontwerp.

De varianten worden onderling vergeleken.

De minor richt zich op het omgaan met klimaatontwikkelingen in relatie tot de inrichting van het stedelijk gebied op zowel grote als kleine schaal. Studenten leren in deze minor gebieden, steden en gebouwen climateproof in te richten, zodat niet alleen nu maar ook in de toekomst prettig in steden kan worden geleefd.

In het eerste deel van de minor wordt, door middel van het uitvoeren van opdrachten, vooral ingegaan op de theoretische achtergrond van de klimaatbestendige stad. In het tweede deel van de minor gaan de studenten aan de slag als adviesbureau en moeten de opgedane kennis toepassen bij een externe opdrachtgever, zoals een gemeente, waterschap of projectontwikkelaar in een actueel project, op zowel grote als kleine schaal.

Meer informatie en aanmelden op: KiesopMaat.nl

Gepubliceerd door  Urban Technology 2 november 2022