Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Promotieonderzoek Jan Hein Eggers

Project

Scaffolding van zelfregulatie in een blended leeromgeving bij het hoger onderwijs

Studeren in een blended leeromgeving biedt grotere flexibiliteit en autonomie voor studenten. Daarentegen worden er hogere eisen gesteld aan de zelfregulatie van de student. Uit onderzoek is gebleken dat voor het kunnen managen van de studie, het toepassen van leerstrategieën en het monitoren van het leerproces zelfregulatie noodzakelijk is. Zelfregulatie kan via scaffolding als leerstrategie ontwikkeld worden door de student te begeleiden met als doel de verantwoordelijkheid voor het leren over te dragen en de student zelfstandiger te maken. Het onderzoek richt zich op welke vormen van scaffolding zelfregulatie bevordert in een blended leeromgeving.

Naam onderzoeker J. H. (Jan Hein) Eggers MSc
Promotor Prof. dr. Ron Oostdam
Co-promotor Prof. dr. J.M. (Joke) Voogt

 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 25 april 2019