Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

De cursus in het kort

Veel leraren in het voorgezet onderwijs en het mbo begeleiden en beoordelen studenten van lerarenopleidingen. Als werkplekbegeleider heb je wellicht veel vragen: 'hoe haal ik het beste uit de student die ik begeleid?', en 'hoe help ik mijn studenten kiezen uit alle leerprocessen en organisatievormen?'. Met deze basiscursus werkplekbegeleiding krijg je basisvaardigheden en inzichten aangereikt als antwoord op dit soort vragen.

Heb je een inhoudelijke vraag over de cursus?
Stel je vraag aan de cursuscoördinator
(opent in nieuw venster)
man en vrouw in overleg

Programma

Deze basiscursus bestaat uit 4 dagdelen. Je krijgt zicht op jouw persoonlijke stijl in het begeleiden van je studenten. Je gaat aan de slag met je eigen leerdoelen en casuïstiek en, wanneer dat mogelijk is, eigen filmopnames van studenten die aan het werk zijn. Er zijn meerdere bijeenkomsten ingepland. Iedere bijeenkomst krijg je praktische opdrachten mee die je in je begeleiding inzet. In de daarop volgende bijeenkomst bespreken we de opdrachten en koppelen we deze aan nieuwe begeleidingsthema's. Op deze manier vindt er een directe koppeling van theorie en praktijk plaats.

Onderwerpen die aan bod komen
  • Begeleiden van leren – de structuur en systematiek van het begeleidingsgesprek.
  • Systematisch observeren van lessen of videomateriaal en feedback geven.
  • Toepassen van open/gesloten gespreksinterventies in diverse soorten gesprekken.
  • Begeleiden van studenten bij het ontwikkelen en formuleren van leervragen.
  • Instrumenten voor het analyseren van leermomenten met je studenten.
  • Zicht op de leerontwikkeling van studenten in relatie tot de opleidingsleerdoelen.
  • Leersituaties voor studenten creëren en daarin didactische modellen aanreiken.
  • Begeleiden en beoordelen van studenten aan de hand van een digitaal portfolio.

Doelgroep

Je bent een leraar in het voortgezet onderwijs of mbo die werkt op een van de (aspirant) opleidingsscholen van de HvA én een student begeleidt van de lerarenopleiding.

Cursusdagen

De cursus is incompany, start- en cursusdata gaan in overleg.

Kosten

De kosten bedragen € 3449,00 per opleidingsschool.

Toelating

Je werkt op een van de (aspirant) opleidingsscholen van de HvA én begeleidt een student van de lerarenopleiding.

Tijdsinvestering

Vier dagdelen verspreid over minimaal 8 weken. De planning daarvan gebeurt in overleg met de opleidingsschool. De studielast bedraagt 5 uur per bijeenkomst (3,5 uur contacttijd per bijeenkomst en 1,5 uur voorbereiding).

Groepsgrootte

Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16.

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op

Neem contact op met cursuscoördinator Johan Stip
j.stip@hva.nl(opent in nieuw venster)
06 2115 7292(opent in nieuw venster)
Neem voor overige vragen contact op met het Onderwijsbureau
onderwijsbureau-foo@hva.nl(opent in nieuw venster)
020-599 55 63(opent in nieuw venster)

Inschrijven

Wil je je aanmelden voor de basiscursus werkplekbegeleiding? Neem dan contact op met de schoolopleider en/of coördinator binnen je school.

Student meldt zich aan voor de cursus via de computer