Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

De cursus in het kort

De opleiding Montessori Primair Onderwijs Vakbekwaam is een vervolg op de opleiding Montessori Basisbekwaam. Dit tweede deel van de opleiding kent dezelfde driedeling: theorie, praktijk en persoonlijke en professionele ontwikkeling tot montessori-leerkracht. Vanuit de eerder verworven basis werk je aan verdieping van kennis en vaardigheden die een bouwoverstijgend, dan wel schooloverstijgend karakter hebben. Je doet ook onderzoek en levert daarmee een bijdrage aan de eigen schoolontwikkeling.

Ben je geïnteresseerd? Vul het interesseformulier in en wij sturen je het digitale inschrijfformulier toe
Ga naar het interesseformulier
(opent in nieuw venster)
twee meisjes in de klas

Programma

De opleiding Basisbekwaam richtte zich op het werken in de eigen groep. De opleiding Vakbekwaam is klasoverstijgend en richt zich op het niveau van de bouw en school waarbinnen opdrachten worden uitgevoerd. De theorie bevat, naast het gedachtegoed van Maria Montessori, recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarnaast krijgt de opleiding een meer internationaal karakter door het gebruik van montessoriontwikkeling en -onderzoek.

Eindonderdelen
  • Een gesprek over je kennis en vaardigheden op basis van een portfolio
  • Een presentatie op landelijk niveau van alle betrokken opleidingen en hun cursisten. De afname van het afrondende gesprek en de uitgifte van het diploma gebeurt onder toezicht van een afgevaardigde van de Nederlandse Montessori Vereniging.

Voor deze montessoriopleiding werkt de Pabo HvA samen met het werkveld. In het kader van ‘Samen opleiden’ krijg je in de praktijk begeleiding van een (door de HvA-erkende) montessorischoolopleider.

Doelgroep

Je bent een leerkracht en werkt op een montessorischool.

Cursusdagen

De start is in september 2024 tot eind juni 2025. In totaal zijn er 15 bijeenkomsten op woensdagen van 15.00 uur – 18.00 uur. Je moet 2 data zelf invullen voor excursie t.b.v. onderzoek.

Bekijk alle data

Kosten

De kosten bedragen € 2070. Dit bedrag is inclusief 2 praktijkbezoeken.

Toelating

Je hebt een pabo-diploma én het diploma Montessori Basisbekwaam. Heb je geen diploma Montessori Basisbekwaam, maar wél een Montessori-opleiding gevolgd? Neem dan contact op met coördinator Mirjam Stefels 06-50276704.

Tijdsinvestering

De studielast bedraagt 136 uur.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met de cursuscoördinator Mirjam Stefels
m.stefels@hva.nl(opent in nieuw venster)
06-5027 67 04(opent in nieuw venster)
Neem voor organisatorische vragen contact op met het Onderwijsbureau
onderwijsbureau-foo@hva.nl(opent in nieuw venster)
020-599 55 63(opent in nieuw venster)

Verder studeren

cursisten tijdens curses

Naast deze opleiding biedt de HvA mogelijkheden tot professionalisering voor individuele leerkrachten en teams in de vorm van: voor- en vroegschoolse educatie vanuit de montessorivisie, teambijeenkomsten ter voorbereiding op montessorivisitaties, begeleiding/advies over de implementatie van een bij je school passend Kind Volg Systeem, alumnibijeenkomsten en opfriscursussen.

Vraag informatie op per mail
(opent in nieuw venster)