Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Cursusprogramma

Bij de module Legal Project Management leer je een duidelijke projectaanpak beschrijven vanuit een probleemstelling, doelstelling en beoogd resultaat.

Uitgangspunten colleges

 • Theoretisch kader: methodieken en modellen.
 • Onderzoek en analyse: informatie analyseren en verwerken.
 • Vaardigheden: kennis van de basistechnieken voor projectmanagement.
 • Praktijkgericht: echte cases uit de juridische beroepspraktijk.
 • Interactief: leren van elkaar.
 • Praktisch: leren door te doen.

Hoofdonderwerpen

 • De competenties Analyseren, Borgen en Coördineren.
 • Opstellen van een projectplan aan de hand van verschillende projectfasen.
 • Aandacht voor verschillende projectmethodieken zoals SCRUM, AGILE en LEAN.
 • Budgetteren, valkuilen en wijzen van communicatie bij het opzetten van een project.
 • De uitvoering en controle ten aanzien van financiële en andere kritische indicatoren.

Praktische informatie

De module bestaat uit vijf bijeenkomsten op dinsdagen. Toetsing vindt plaats aan de hand van:

 1. Een gezamenlijk projectplan op basis van een case.
 2. Een individueel plan voor een project binnen je eigen organisatie.