Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Masterclass Slaap

Op deze pagina lees je meer over de leerdoelen, studiebelasting, werkvorm en toetsing van de masterclass Slaap.

Leerdoelen 

 • Je weet welke invloed de dag heeft op de nacht in relatie tot gezonde leefstijl (24-uursgebeuren)
 • Je weet welke wetenschappelijke aanbevelingen er zijn voor ontspanning en slaap in relatie tot gezonde leefstijl
 • Je kunt het slaappatroon (met de cliënt) in kaart brengen aan de hand van een slaapanamnese, een slaapdagboek en de slaap/waakkalender in relatie tot gezonde leefstijl
 • Je kunt psycho-educatie toepassen als onderdeel van leefstijlcoaching over slaap en ontspanning, afgestemd op de persoon
 • Je kunt slaaphygiëne en gedragsmatige interventies (slaaprestrictie en stimuluscontrole) toepassen in je coaching
 • Je kunt de beperkingen en mogelijkheden van je expertise met een cliënt bespreken
 • Je kunt een slaapprobleem signaleren en doorverwijzen naar een expert op het gebied van slaap en ontspanning
 • Je zet relevante websites, apps, tools en voorlichtingsmateriaal in bij leefstijlcoaching
 • Je hebt kennis over slaap in relatie tot een gezonde leefstijl en past dit coachend toe

Studiebelasting en werkvormen

De totale studiebelasting voor de masterclass Slaap is 12.5 uur. Deze uren besteed je aan:

 • De (voorbereiding van de) webinar
 • Het maken van de casusopdracht
 •  Een presentatie in de werkgroepbijeenkomst
 •  Een afrondende reflectieopdracht

Toetsing en evaluatie

We toetsen je kennis en vaardigheden aan de hand van de volgende producten:

 • Een casus en verwerking feedback 
 • Een infographic over jouw profilering als leefstijlcoach gericht op slaap
 • Een reflectie op de leerdoelen volgens het STARR-model 
 • Ook ontvang je binnen een maand via de mail een uitnodiging om een schriftelijke evaluatie in te vullen.

Eindniveau

Na afloop van de cursus heb je kennis over:

 • De invloed van slaap en ontspanning op gezondheid
 • De kenmerken van een gezond slaap- en ontspanningspatroon
 • Helpende en storende factoren bij slaap en ontspanning
 • Feiten en fabels over slapen en ontspanning 
Bekijk data masterclass Slaap