lectorale rede dr. Janette Bessembinder

Lector Klimaatgeletterdheid

Lectorale rede

Janette Bessembinder, Lector Klimaatgeletterdheid aan de Hogeschool van Amsterdam, sprak op dinsdag 23 mei om 16.00 uur haar lectorale rede uit. Met haar lectoraat ondersteunt ze professionals om klimaatbewustere beslissingen en gedrag te bevorderen.

Het is duidelijk dat klimaatverande­ring één van de belangrijkste pro­blemen van deze tijd is. De uitstoot van broeikasgassen moet snel worden teruggedrongen en we moeten ons aanpassen aan klimaatverandering. Professionals spelen een belangrijke rol in de samenleving om klimaatbewustere beslissingen en gedrag te bevorderen. Om dit te kunnen doen hebben ze wel kennis nodig over klimaatverandering en klimaatdata, ze moeten enigszins klimaatgeletterd zijn.

Bij klimaatgeletterdheid hoort ook het besef wanneer de eigen kennis over klimaatdata en -informatie tekortschiet en experts ingeschakeld moeten worden.

Meer maatwerk

Gezien de complexiteit en veelheid aan klimaatinformatie is het niet mogelijk om alle details te kennen. Tegelijkertijd kunnen profes­sionals geholpen worden met meer overzicht over beschikbare informatie en vooral met meer maatwerk. Bij klimaatgeletterdheid hoort daarom ook het besef wanneer de eigen kennis over klimaatdata en -informatie tekortschiet en experts ingeschakeld moeten worden. Tegelijkertijd kunnen professionals geholpen worden met meer overzicht over beschikbare informatie en vooral met meer maatwerk.

Programma Lectorale Rede

Tijd
15.30 - 16.00 Inloop, koffie & thee
16.00 - 16.40 Welkom en Lectorale rede Janette Bessembinder
16.40 - 17.00 Tafelgesprek met o.a.: Jeroen Kluck, Lector Water in en om de Stad (HvA), Sabine Niederer, Lector Visual Methodologies (HvA), Reint Jan Renes, Lector Psychologie voor een Duurzame Stad (HvA)
17.00 Afsluitende borrel

Samenwerking tussen de HvA en het KNMI

Met haar lectoraat Klimaatgeletterd­heid richt Janette Bessembinder zich op het bevorderen van ‘klimaatgeletterdheid in werksituaties’ en het ondersteunen van professionals. Het gaat daarbij zowel om het gebruik van klimaatdata als om communicatie over klimaatveran­dering, voor beter onderbouwde en klimaatrobuustere beslissingen, waarbij speciale aandacht wordt gegeven aan hoe om te gaan met de range aan mogelijke klimaatverande­ringen. Hierbij is expertise uit ver­schillende vakgebieden nodig. Door de samenwerking tussen het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en de HvA worden deze samengebracht in dit lectoraat: www.hva.nl/klimaatgeletterdheid

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 24 mei 2023
Lectorale rede - Daniel van Middelkoop

Datum

Startdatum 23 mei 2023

Tijd

16:00 - 17:00 uur

Locatie

Jakoba Mulder Building | Amstel Campus

Rhijnspoorplein 2

1091 GC Amsterdam

020 595 1450