Centre for Economic Transformation | CET

Professional Agency (Samenwerkende Professionals)

Professionals functioneren in een complexe en dynamische werkomgeving en worden geconfronteerd met steeds complexere vraagstukken, die vragen om samen. Handelingsvermogen (agency) is een belangrijke voorwaarde voor het effectief functioneren van professionals binnen een organisatie. Het lectoraat professional agency onderzoekt en vergroot het handelingsvermogen van samenwerkende professionals via actie-onderzoek.

De snelheid en impact van economische transformatie zullen naar verwachting de komende decennia verder toenemen. Dit is het gevolg van zowel digitalisering en robotisering als de noodzaak om op andere, meer duurzame, wendbare en sociaal rechtvaardige wijze, onze economie in te richten. De huidige situatie waarin veel professionals zich bevinden als gevolg van de Covid-19 crisis heeft bovengenoemde veranderingen versterkt en versnelt.

De expertise en rollen van professionals komen samen in teams waar in samenwerking kwalitatief hoogwaardig werk gerealiseerd wordt. Zowel de eisen die gesteld worden aan professionals als de vraagstukken waar zij zich voor gesteld zien, veranderen als gevolg van economische transformatie. Dat vraagt om samenwerking tussen professionals. Op veel plaatsen staan echter de ruimte en randvoorwaarden voor professionele samenwerking onder druk vanuit een wens en (gevoelde) noodzaak tot controle en efficiëntie. Het roept de vraag op welke competenties (teams van) professionals, in de context van een transformerende economie, moeten hebben om professionele ruimte te kunnen benutten en effectief te kunnen handelen binnen de context waarin zij opereren. Het leidt ook tot de vraag op welke wijze een organisatie bewust of onbewust het handelen van professionals beïnvloedt en stuurt en welke keuzes in een organisatie gemaakt (kunnen) worden om professionals in staat te stellen hun handelingsvermogen te benutten. In het onderzoek van het lectoraat staan deze vragen centraal.

Het lectoraat doet actie-onderzoek in en met teams in verschillende sectoren, zoals het onderwijs en de energiesector en heeft nauwe banden met andere hogescholen en universiteiten. Het lectoraat is onderdeel van The Work Lab en het Center for Economic Transformation.

Gepubliceerd door  CAREM 6 februari 2024

  dr. D. van Middelkoop (Daniel)

Lector Samenwerkende Professionals

d.van.middelkoop@hva.nl
Bekijk profiel