HvA Bibliotheek

10 Tips & Tricks - Pure

Houd je s.v.p. aan onderstaande tips om te zorgen dat Pure-records sneller gevalideerd worden. Centraal thema: ga altijd uit van de publicatie!

 • Vermijd de template “Other contribution”. Vaak is “Report” een goed alternatief.
 • Een conference contribution gepubliceerd in een tijdschrift hoort thuis onder “Contributiuon to journal”.
 • Een conference contribution gepubliceerd als hoofdstuk in een boek of congresbundel hoort thuis onder “Chapter in book”.

Neem de datum van uitgave over uit de publicatie.

Vul de titel in zoals vermeld in de publicatie zelf. Voeg geen titelgegevens toe die afwijken van de publicatietitel. Eventuele toevoegingen aan een titel als “Werkdocument”, “Advies” kunnen worden opgenomen in de “Bibliographical note” als het afwijkt van de titel zoals genoemd in de publicatie.

Neem auteursnamen over zoals voorkomend in de publicatie.

 • Voor- en achternamen zoals in de publicatie.
 • Volgorde auteurs zoals in de publicatie.
 • Externe affiliatie zoals in de publicatie.

Ga bij het aantal pagina’s uit van de genummerde pagina’s.

 • Bij tijdschriftartikelen: “pages from-to”.
 • Bij boeken/rapporten: “number of pages”.
 • Nooit beide velden invullen, alleen het relevante veld.

Neem bij een hoofdstuk uit een boek (Chapter) altijd de gegevens van de hostpublicatie op. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Titel
 • Editors
 • Plaats en naam uitgever
 • ISBN

Ook als de bijlage of online versie niet beschikbaar mag worden gesteld, voeg je deze toch toe. In dat geval wordt de status “Closed”. Buiten het open access beleid is dit essentiele informatie voor de valideerder om te kunnen valideren. Voeg bij een tijdschriftartikel/hoofdstuk graag ook een scan van de titelpagina en het colofon toe van de tijdschriftaflevering/hostpublicatie.

Een Comment met informatie over de licentievoorwaarden / publicatie wel of niet open is zeer gewenst, als dit niet vermeld staat in de publicatie.

Als de publicatie is uitgegeven door een externe uitgever en het staat niet vast of de publicatie open gezet mag worden, wordt de publicatie bij het valideren op “Closed” gezet, om eventuele problemen achteraf met de rechthebbende te voorkomen. Een Comment met bijvoorbeeld de tekst “Toestemming van uitgeverij om de publicatie te publiceren”, kan voorkomen dat de status op “Closed” wordt gezet.

Noem bij tijdschriftartikelen ook altijd volume en issue number in de daarvoor bestemde velden.

Vergeet niet op de Save-button (= blauwe knop onderaan) te drukken in het record, want anders worden jouw toevoegingen niet opgeslagen.

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 30 juni 2020