HvA Bibliotheek

Auteursrecht

Basisinformatie

Of je nu student, docent of onderzoeker bent aan de HvA, je krijgt hoe dan ook te maken met Auteursrecht. Zomaar een afbeelding uit Google halen voor je presentatie is niet toegestaan. Ook het overnemen van teksten die zijn geproduceerd in ChatGPT mag je niet even snel doen. Beelden, geluidsfragmenten, teksten van anderen gebruiken? Check dan eerst onze informatie over Auteursrecht. Ontwikkel je zelf werk? Dan ben je ‘maker’ en is het ook slim om te weten wat je rechten en plichten zijn.

Auteursrechten in het hoger onderwijs

De HvA Bibliotheek volgt de informatie op de landelijke website van Netwerk Auteursrecht Informatiepunten . Op basis daarvan hebben wij de belangrijkste informatie uiteengezet voor studenten, docenten en onderzoekers. Klik op onderstaande knoppen voor een verwijzing naar informatie op deze bibliotheekwebsite die relevant is voor jou.

Auteursrecht in het algemeen

Auteursrecht is het recht van de maker van een werk om te bepalen hoe, waar en wanneer het werk openbaar wordt gemaakt en vermenigvuldigd. Een auteur kan het auteursrecht geheel of gedeeltelijk overdragen, bijvoorbeeld aan een uitgever.

Het auteursrecht is vastgelegd in de Auteurswet en onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht. De HvA heeft beleid op deze rechten, die je vindt in de Regeling Intellectueel eigendom en kennisvalorisatie en het Richtsnoer Intellectueel Eigendom tussen student en instelling.

Toestemming voor gebruik

De Auteurswet staat toe dat gedeelten van een werk worden gebruikt zonder dat er toestemming nodig is van de auteursrechthebbende, op voorwaarde dat bepaalde regels in acht worden genomen. Voor het onderwijs zijn de regels voor citeren en voor korte overnames van belang. Voor gebruik van een werk buiten deze regels is altijd vooraf toestemming nodig van de maker. De maker kan het gebruik verbieden of (tegen een vergoeding) toestaan.

Tip: Leg verkregen toestemming van de auteursrechthebbende schriftelijk vast en bewaar deze goed. Hier kan naar gevraagd worden tijdens periodieke auteursrechtcontroles.

Verdere vragen of ondersteuning nodig?

Neem dan contact op via het contactformulier .

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 5 februari 2024