HvA Bibliotheek

Pure - automatisch zoeken

Via automated search zoekt Pure in één of meer online databases naar wetenschappelijke publicaties die op jouw naam of ID staan. Resultaten van deze zoekacties zijn te vinden onder My personal tasks als Candidates found in [naam database]. Bij elk resultaat kun je kiezen om dit te importeren in Pure of geheel te verwijderen. Om te verwijderen kies je voor Reject, daarna wordt het resultaat niet meer getoond.

Voorbeelden van online databases die worden doorzocht, zijn Scopus en PubMed.

Je kunt automated search zelf activeren. Ga hiervoor naar je profiel in Pure. Klik op Personal overiew, vervolgens op Edit profile en daarna op Automatic search. Desgewenst kun je instellen dat je een e-mail wilt ontvangen zodra er nieuwe resultaten zijn.

 1. Naamvarianten kun je voor elke database apart specificeren in de instellingen onder Person-profile.
 2. Klik vervolgens op Edit profile.
 3. Klik daarna op Automated search.
 4. Nu kun je automated search per database aanzetten door de knop van ‘Off’ naar ‘On’ te verschuiven.

Als je in Pure een Scopus ID bij je persoonsgegevens hebt staan, wordt Automated Search in Scopus vanzelf geactiveerd. Desgewenst kun je nog andere bronnen dan Scopus toevoegen.

Het Scopus ID is een persoonlijke identifier die aan je naam in Scopus is gekoppeld. Het ID zorgt binnen Scopus dat je onder meerdere naamvarianten teruggevonden wordt, en dat je te onderscheiden bent van andere auteurs met identieke namen of varianten.

In je Pure-profiel kun je zelf een Scopus ID toevoegen:

 1. Klik op Add ID en selecteer vervolgens onder ID type Scopus Author ID.
 2. Heb je het Scopus ID toegevoegd?
 3. Klik tot slot op Create en vervolgens op Save.

Bij import van artikelen uit Scopus naar Pure, wordt vaak al het ID van de auteur meegenomen, het kan dus zijn dat je Scopus ID al in Pure bij je persoonsgegevens staat.

Controleer in dat geval of het klopt door te klikken op het ID. Zie je in Scopus gegevens van een ander? Verwijder dan het ID uit je Pure-profiel door middel van het min-teken en voeg je eigen Scopus-ID toe in plaats daarvan.

Automated search in Scopus maakt altijd gebruik van je ORCID als die bij je persoonsgegevens in Pure staat. Toevoegen is eenvoudig vanuit je Pure-profiel. Kies hiervoor Create or connect your ORCID.

 1. De onderzoeker die automated search heeft geactiveerd, krijgt Tasks wanneer er zoekresultaten zijn. Per database zijn de Tasks gebundeld. Deze Tasks staan op de pagina bij Research Outputs/Personal Overview (rechterkant bovenaan). Klik op een taak om een lijst van kandidaat-publicaties te openen. Je hebt de keuze om de kandidaat te importeren of af te wijzen (Reject). Als de titel al voorkomt in Pure wordt dat gemeld.
 2. Naast bovengenoemde Tasks ontvangt de onderzoeker mail indien dat is aangevinkt.
 3. Klik op de taak om een lijst met toekomstige publicaties te openen. Je kunt ervoor kiezen om ze te importeren of af te wijzen. Als de titel al bestaat in Pure, wordt dit aangegeven.

Het is goed mogelijk dat dit voor een deel records zijn die al in Pure staan, omdat jij deze ooit handmatig hebt ingevoerd in Pure. Die records worden aangegeven met Based on matching identifying field(s), a duplicate of this research output already exists.

Om een overzicht te hebben op deze mogelijke duplicaat records, kan je klikken op ‘Limit result’ en dan op ‘Possible duplicates’.

Vervolgens kan je door te klikken aan de rechterkant van een record op Reject deze afwijzen indien het inderdaad een dubbel record is. Daarna zal het record niet meer in de lijst met importkandidaten worden aangeboden.

Indien je geen tijd hebt om ze allemaal in één keer te bekijken, dan kan het een strategie zijn dat je voorlopig eerst de records die voor jou van belang zijn importeert, bijv. de meest recente publicaties of key publicaties. Een andere strategie is dat je dat je het opdeelt in stukjes, bijv. een stuk of tien per keer controleert als je werkt in Pure en de dubbelen te rejecten. Dit, zodat ze uiteindelijk niet eeuwig in blijven staan als importkandidaat.

Een algemeen advies is moeilijk te geven. Kies de bronnen die bij je vakgebied passen. De kwaliteit van de data is nagenoeg gelijk.

 • PubMed: bevat grotendeels artikelen uit medische tijdschriften en Medline.
 • Scopus: onderzoeksliteratuur op het gebied van wetenschap, techniek, geneeskunde, sociale wetenschappen, kunst en geesteswetenschappen.

NB Scopus is door de bredere opzet voor de meeste onderzoekers geschikt.

Voor elke database kun je apart zoektermen toevoegen of verwijderen. Per bron hieronder enkele tips.

Scopus

Scopus zoekt met behulp van ORCID en/of Scopus ID. Als je een ORCID hebt, is het verstandiger om je ORCID te gebruiken in plaats van je Scopus ID. Scopus ID’s kunnen namelijk fouten bevatten. Heb je nog geen ORCID of staat je ORCID nog niet in Pure? Toevoegen is eenvoudig vanuit je Pure-profiel. Kies hiervoor Create or connect your ORCID.

Het Scopus ID controleren kan via Edit profile. Daar staat het Scopus ID als link aangegeven.

De link brengt je naar Scopus, en als het goed is zie je daar je eigen gegevens staan. Zie je gegevens van een ander? Verwijder dan het ID uit je Pure-profiel door middel van het min-teken.

PubMed

In PubMed is het niet mogelijk om te zoeken op basis van ORCID of een ander ID. Er wordt uitsluitend gezocht op naam(variant). Het is dus van belang dat je naamvarianten goed staan ingesteld. Pure suggereert een aantal naamvarianten, maar deze dit kun je wijzigen of verwijderen.

Daarbij is het van belang hoe algemeen je achternaam is. Bij een vaak voorkomende achternaam in combinatie met één initiaal (bijvoorbeeld Jones, A) zullen in het zoekresultaat veel publicaties zitten die niet van jou zijn.

Gebruik de knop Preview candidates om een indruk te krijgen van het zoekresultaat. Verwijder de varianten die te veel ruis veroorzaken.

Voorbeeld: Bij Jamy Groot levert een naamsvariant zoals ‘J. Groot’ veel publicaties op van andere onderzoekers. Verwijder de naamsvariant ‘J. Groot’, laat de meer onderscheidende naamsvarianten ‘Jamy Groot’ en ‘Jamy Johanna Groot’ staan en voeg eventueel ‘Jamy J. Groot’ nog toe. Zie het antwoord bij vraag 4 voor instructies hoe dit te doen.

 1. Ga naar Automated search en ga naar de betreffende importbron, bestudeer de naamsuggesties en klik op Add suggested names.
 2. Klik vervolgens op Edit name om te bewerken of op het min-teken om naamvarianten te verwijderen. Klik op Add name om naamvarianten toe te voegen.

Als auteur kun je zelf beoordelen of de kandidaat-publicatie verwijderd (rejected) moet worden, en of de co-auteurs correct in Pure gematcht worden aan reeds in Pure bekende personen. Je kunt natuurlijk de Pure-beheerders van je instituut of faculteit vragen dit voor jou te doen, maar het zal hen meer tijd kosten – en bij twijfel kloppen zij alsnog bij jou aan.

NB Bij het importeren is het van belang de geïmporteerde informatie te checken.

Controleer met name bij het veld Authors and affiliations of de geïmporteerde affiliaties (intern of extern) juist zijn. Verwijder onjuiste affiliaties en voeg de juiste affiliaties waar nodig toe.

Voorbeeld: Scopus heeft ten onrechte een externe organisatie geïmporteerd in plaats van een interne organisatie als jouw affiliatie. Verander dit via Edit en/of via het min-teken. Is het een non-HvA publicatie? Verwijder dan alle HvA-affiliaties – lees hier meer over op de HB-site Pure – niet-HvA-publicaties toevoegen.

NB Kies bij het importeren uit Scopus voor Import en Match (in plaats van Import and Save, want bij de laatstgenoemde optie is checken vooraf niet mogelijk!).

 1. Als de publicatie niet van jou is.
 2. Als de publicatie reeds in Pure staat, te herkennen aan melding “A research output with a similar title already exists”. Controleer in dat geval echter wel het publicatietype. Het al bestaande Pure-record kan bijvoorbeeld een working paper of hoofdstuk zijn, waarvan de titel identiek is aan een gevonden tijdschriftartikel. Dat dient dan uiteraard wél geïmporteerd te worden.

Elke zeven dagen worden de geselecteerde databases doorzocht op nieuwe publicaties.

In Scopus wordt bij zoeken op ID gezocht naar al je publicaties, ongeacht de publicatieperiode. Indien alleen 'zoeken op naam' is ingeschakeld, wordt gezocht naar publicaties in de laatste twee jaar (730 dagen). Lees antwoord bij vraag 5 over ID's ORCHID en Scopus-ID.

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 12 juli 2023