Hogeschool van Amsterdam

HvA Bibliotheek

Pure - Open access publiceren

Open access  is het zonder belemmering toegankelijk maken van een publicatie.

Als open access auteursrechtelijk is toegestaan, kan het bestand worden geüpload bij de registratie in Pure. Vaak zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. Als het bestand van de uitgever niet open access mag worden geüpload, kan in veel gevallen wel de goedgekeurde manuscriptversie worden in Pure worden geüpload met de status ‘open’ of ‘embargoed’. Op basis van de auteurswet (25 fa) heeft de HvA voor de goedgekeurde manuscriptversie van tijdschriftartikelen een embargoperiode van maximaal 6 maanden bepaald. Voor andere werken (boeken, rapporten, hoofdstukken, etc.) zal dat in overleg met de uitgever moeten worden bepaald. Omdat de HvA streeft naar 100% open access raden wij aan om voordat een werk wordt gepubliceerd afspraken over open access te maken met de uitgever. Bespreek bijv. dat het beleid van de HvA vraagt om alle publicaties per direct open access te publiceren in de Pure repository. En vraag vervolgens welke versie dan mag worden gepubliceerd.  

De HvA streeft ernaar om de verspreiding en zichtbaarheid van de resultaten van onderzoek te verhogen. Daarom heeft de HvA een verplichting tot deponeren voor resultaten van onderzoek die zijn verschenen in 2015 of later. Dat betekent dat alleen publicaties met een DOI of een bestand worden meegenomen in evaluaties en kunnen worden gepubliceerd op de HvA-website en in de HBO Kennisbank (en daarmee in Narcis en Google Scholar).

Daarbij streeft de HvA naar 100% open access. Indien de tekst van de publicatie (nog) niet openbaar mag worden gesteld, kan het bestand worden geüpload met de status ‘closed’ of ‘embargoed’, zodat wél de publicatiegegevens, maar niet direct de tekst van het document voor de buitenwereld gepubliceerd wordt. Bij het bepalen van de embargotermijn van tijdschriftartikelen kan de laatste manuscriptversie die door het tijdschrift is goedgekeurde 6 maanden na publicatie open access worden gepubliceerd. Deze embargoperiode van 6 maanden is mogelijk op basis van de Auteurswet (artikel 25 fa), en geldt zelfs als het tijdschrift een langere embargoperiode vraagt.

Pure kan publicaties open access beschikbaar maken. De gevalideerde records zijn dan voor iedereen zonder drempels te raadplegen en vindbaar via de HBO Kennisbank. Je publicatie is daarmee voor iedereen terug te vinden via zoekmachines als Google. Ook de

op de HvA website tonen de gevalideerde records uit Pure, na redactie door het Kenniscentrum. 

Gebruik de knop ‘Electronic version(s), and related files and links’ om:

  • de uitgevers-pdf te uploaden voor verificatie
  • deze open access te publiceren als dat auteursrechtelijk is toegestaan (kies voor ‘open’).
  • Zo niet: kies voor ‘closed’ of ‘embargoed’. In dit geval kun je zichtbaarheid en toegankelijkheid van de publicatie vergroten door, indien dat auteursrechtelijk wel is toegestaan, de post- of pre-print (eventueel na een kort embargo) ‘open’ of ‘embargoed’ te uploaden. De post-print is de laatste goedgekeurde manuscriptversie van het artikel of boek na de peer review.
  • de DOI of link naar de publicatie op het web toe te voegen voor verificatie. Is er geen DOI beschikbaar, plaats dan de link naar de publicatie bij de uitgever. Geïnteresseerden kunnen dan eenvoudig (eventueel tegen betaling) de originele versie vinden. De Bibliotheek gebruikt de link om de bibliografische gegevens te verifiëren. 

 

Meer over Pure

Terug naar de helponderwerpen: Werken met Pure.

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 25 juni 2020