Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

HBO-Rechten

HBO-Rechten is een praktijkgerichte opleiding; je past de opgedane kennis en vaardigheden toe in de beroepspraktijk. Het studieprogramma is opgebouwd uit vier leerlijnen: theorie, vaardigheden, integratie en studentbegeleiding.

Theorie

Je verwerft theoretische kennis op diverse juridische vakgebieden in vakken zoals: Strafrecht, Organisatiekunde, Bestuursrecht, Verbintenissenrecht, Bijzondere overeenkomsten en Europees recht.

Vaardigheden

Je leert vaardigheden die je nodig hebt in de beroepspraktijk. Je volgt trainingen in communicatieve vaardigheden en in diverse taalbeheersingsvakken. Bij het vak Juridische informatievaardigheden leer je hoe je juridische informatie zoekt en hoe digitale systemen het juridische werk gemakkelijk maken. Bovendien leer je hoe je processen in een juridische omgeving organiseert. Dit doe je aan de hand van praktijksimulaties en managementgames. 

Integratie

Theorie en vaardigheden komen samen in de integratielijn. In een projectgroep werk je aan een voorbeeld uit de praktijk. Je behandelt bijvoorbeeld een bezwaarschrift dat door een burger is ingediend tegen een besluit van de gemeente. Samen met je medestudenten bereid je – in de rol van de gemeente – een beslissing voor op dit bezwaar. 

Studentbegeleiding

Bij studentbegeleiding staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. Je krijgt een studentbegeleider toegewezen met wie je je studievoortgang en ambities bespreekt, maar ook je eventuele studieproblemen. De studentbegeleider ondersteunt je tijdens groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken bij het ontwikkelen van studievaardigheden en het opbouwen van je portfolio. 

Je maakt tijdens je opleiding verschillende soorten toetsen. De theoretische toetsen zijn individueel en schriftelijk. Om je vaardigheden te toetsen geef je bijvoorbeeld een presentatie of voer je een onderhandelingsgesprek. In de integratielijn wordt getoetst of je beroepsmatig kunt handelen. Je verplaatst je bijvoorbeeld in de rol van juridisch adviseur en schrijft een adviesrapport. Voor deze schriftelijke opdracht en voor de uitoefening van je beroepsrol, krijg je beoordelingen. Tijdens studentbegeleiding schrijf je over je persoonlijke ontwikkeling in het eerste jaar van HBO-Rechten. Je krijgt een beoordeling voor de wijze waarop je reflecteert.

Wil je weten welke vakken je volgt tijdens de opleiding? Kijk dan in de Studiegids.

Een jurist moet veel lezen en schrijven. Nederlands is dan ook een belangrijk onderdeel van je opleiding. In diverse taalvakken zoals Taalpracticum, Taal in het publiekrecht en Taal in het privaatrecht leer je juridische teksten lezen en schrijven. Ook leer je een onderzoeksrapport opstellen.

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Zoek je tijdens je opleiding meer uitdaging? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kun je in het derde jaar je stage of minor volgen in het buitenland. Je kunt ook extra vakken volgen bovenop het verplichte programma. Of je kunt de opleiding combineren met de rechtenstudie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Meer informatie vind je onder Honours

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 14 juni 2019