Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

HBO-Rechten

Het studieprogramma van HBO-Rechten is opgebouwd uit vier leerlijnen. Naast de theorie van het recht, kennis van organisaties en organisatieprocessen en het verwerven van beroepsvaardigheden, ligt de nadruk in het studieprogramma op het toepassen van je kennis en vaardigheden in de beroepspraktijk.

Theorie

Je verwerft theoretische kennis op diverse juridische vakgebieden, zoals: Strafrecht, Organisatiekunde, Bestuursrecht, Verbintenissenrecht, Bijzondere overeenkomsten en Europees recht.

Vaardigheden

Je leert vaardigheden die je nodig hebt in de beroepspraktijk. Je volgt trainingen in communicatieve vaardigheden en in diverse taalbeheersingsvakken. Ook krijg je het vak Juridische informatievaardigheden. Je leert bij dit vak hoe je juridische informatie zoekt en hoe digitale systemen het juridische werk gemakkelijk maken. Bovendien leer je hoe je organisatieprocessen in een juridische omgeving organiseert. Dit doe je aan de hand van praktijksimulaties en managementgames. Je krijgt vakken als Organisatiekunde en Kennis- en informatiemanagement.

Integratie

Kennis en vaardigheden komen samen in de integratielijn. Je werkt vanuit een beroepsrol in teamverband aan projecten in een beroepscontext. Het resultaat is steeds een product uit de beroepspraktijk, zoals een juridische beslissing, een beleidsadvies of een onderzoeksrapport. In een project behandel je bijvoorbeeld een bezwaarschrift dat door een burger is ingediend tegen een besluit van een overheidsorgaan. Samen met je medestudenten bereid je – in de rol van overheidsorgaan – een beslissing voor op dit bezwaar. De gemeente is in dit projectvoorbeeld de beroepscontext.

Studentbegeleiding

In de leerlijn studentbegeleiding staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. De studentbegeleider staat je gedurende je hele opleiding met raad en daad bij. Samen bespreek je je studievoortgang, ambities, studieplanning, maar ook je eventuele studieproblemen. De studentbegeleider ondersteunt je tijdens groepsbijeenkomsten bij het ontwikkelen van studievaardigheden en bij het opbouwen van je portfolio.

Wil je weten welke vakken je volgt tijdens de opleiding? Kijk dan in de Studiegids.

Zoek je tijdens je opleiding meer uitdaging? Dan kun je in de hoofdfase studeren in het buitenland. Ook kun je extra vakken volgen bovenop het verplichte programma of je opleiding combineren met de rechtenstudie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Kijk voor meer informatie bij Excellentie.

Een jurist moet veel lezen en schrijven. Nederlands is dan ook een belangrijk onderdeel van je opleiding. In diverse taalvakken zoals Taalpracticum , Recht lezen, Zakelijk schrijven en Juridisch argumenteren leer je juridische teksten lezen en schrijven. Ook leer je een onderzoeksrapport opstellen.

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Bij HBO-Rechten maak je verschillende soorten toetsen. De toetsen in de theoretische leerlijn zijn individueel en schriftelijk. Bij de toetsen in de vaardighedenlijn moet je bijvoorbeeld een presentatie houden of een onderhandelingsgesprek voeren. In de integratielijn wordt getoetst of jij en je team in staat zijn om beroepsmatig te handelen. Zo word tijdens de projecten van je gevraagd om je bijvoorbeeld te verplaatsen in een toekomstige beroepsrol als juridische adviseur. In je rol als adviseur schrijf je een adviesrapport. Voor deze schriftelijke opdracht en voor de uitoefening van je beroepsrol, krijg je beoordelingen. In de studieloopbaanlijn schrijf je over je persoonlijke ontwikkeling in het eerste jaar van HBO-Rechten. Over de wijze waarop jij reflecteert, krijg je een beoordeling.

Gedurende je gehele opleiding orden je door jou gemaakte producten en verslagen in een portfolio. Ze laten zien of je voldoende competenties beheerst op het juiste niveau. Competenties zijn gericht op de integratie van kennis, vaardigheden en houding die je gebruikt in de beroepspraktijk. Bewijzen kunnen bestaan uit werkstukken, procesverslagen of dossiers die je zelf hebt gemaakt. Het portfolio is gereed als je bent afgestudeerd en is je visitekaartje bij een sollicitatie.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017