Centre of Expertise Urban Vitality

Fieldlab Reimagine Sports

Project

Veilig evenementenbezoek in duurzame accommodaties, meer sporten en beter presteren en gezamenlijk beleven en genieten van sport en evenementen. Dat zijn de 3 thema's van het project Fieldlab Reimagine Sports. De Johan Cruijff ArenA en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond bieden 25 kleine en middelgrote bedrijven de faciliteiten en ondersteuning aan om hun innovatieve sportproducten en -diensten te ontwikkelen of te testen. Het lectoraat Sportkunde/Sport Studies onderzoekt de impact van deze innovaties op sportparticipatie en kijkervaringen.

De Arena

Paul Huiszoon, projectleider:

Het is een inspirerend project omdat het werken met deze 25 innovatieve ondernemingen ons een kijkje geeft in de toekomst van sportparticipatie en de beleving van toeschouwers.

De sport- en live-entertainmentindustrie werd zwaar getroffen door de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De hele industrie kwam tot stilstand in Nederland en daarbuiten. De Johan Cruijff ArenA (JCA) en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) sloegen de handen ineen om deze crisis het hoofd te bieden met als doel: de sport- en entertainment business nieuw leven in blazen met innovatie.

De JCA en de KNVB hebben daarom hun faciliteiten en netwerken opengesteld voor midden- en kleinbedrijven (hierna te noemen De Innovatiepartners). De Innovatiepartners kunnen hun innovatieve producten en diensten ontwikkelen en testen in functionerende sportfaciliteiten met verscheidene stakeholdersgroepen. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) neemt deel als onderzoekspartner.

Doel

We willen de toekomst van sport onder de loep nemen en de creatieve kracht van de innovaties evalueren om bij te dragen aan toekomstige sportervaringen, zowel voor deelnemers als voor toeschouwers. 

Methode

We hebben dit project onderverdeeld in 3 analyseniveaus: macro, meso en micro.

Op macroniveau:

We onderzoeken hoe de 25 Innovatiepartners, de JCA en de KNVB zich de toekomst van sportconsumptie voorstellen. Hiervoor gebruiken we een kwalitatieve onderzoeksmethode die bestaat uit semi-gestructureerde interviews.

Op mesoniveau:

We zoomen in op de 3 thema's van het fieldlab. Eerst analyseren we de status quo van elk thema. Wat zijn de huidige ontwikkelingen ten aanzien van de betreffende gebieden? Hiervoor voeren we deskresearch uit. Verder matchen we de aanbodzijde met de vraagzijde: namelijk de consument. Binnen het thema Gezamenlijk beleven en genieten van sport en evenementen willen we de Sporting Event Experience Search (SEES) schaal updaten en valideren. We volgen een kwantitatieve onderzoeksmethode met een enquêtestrategie.

Op microniveau:

We richten ons op de individuele innovaties. Per innovatie kijken we naar één aspect, zoals de betrouwbaarheid van een apparaat/app of de gebruikerservaring (UX). Op dit niveau gebruiken we gemengde onderzoeksmethoden op een case study basis. In sommige gevallen introduceren we een longitudinaal onderzoeksontwerp om bijvoorbeeld de UX in de loop van de tijd te volgen. We willen 4 tot 6 casestudies op microniveau realiseren.

Verwachte producten

 • Een schriftelijk rapport Fieldlab Reimagine Sports: De toekomst van sportparticipatie en toeschouwersdiensten dat bestaat uit 3 analyseniveaus.
 • De onderzoeksresultaten worden gedeeld via onze website valuable-experiences.eu en via audiovisueel materiaal.

Wat is de verwachte maatschappelijke impact?

 1. Sporters en toeschouwers profiteren van de producten en diensten die doorontwikkeld zijn door het Fieldlab Reimagine Sports. Of het nu is door betere sportprestaties en meer lichamelijke activiteit. Of door te genieten van onvergetelijke sportevenementen in duurzame accommodaties of vanuit het comfort van iemands eigen huis.
 2. Huidige en toekomstige sportprofessionals doen inspiratie en waardevolle inzichten op over de laatste ontwikkelingen in de sport.


Hoe draag het project bij aan onderwijs en onderzoek?

 1. We brengen casestudies, onderzoeksopdrachten en de Innovatiepartners in onze klaslokalen en op onze sportvelden en maken studenten een integraal onderdeel van het Fieldlab Reimagine Sports. We integreren cases uit de micro-level analyse in het vak Onderzoeksmethoden voor Sportmanagement, waar studenten leren een onderzoeksontwerp te schrijven.
 2. De analyse op mesoniveau is een uitstekende case voor het vak Trendwatching, waarvoor studenten trends in de sportwereld onderzoeken. Studenten kunnen een voetbalspelerstracker testen en deelnemen aan longitudinaal UX-onderzoek. Ook kunnen studenten 20 weken bij de onderzoeksgroep aansluiten voor hun afstudeerproject. Vervolgens ondersteunen ze de groep op operationeel niveau en krijgen ze een strategische opdracht van één van de 25 Innovatiepartners.
 3. We verwachten dat alle nieuwe verbindingen die wij aangaan binnen het Fieldlab Reimagine Sports leiden tot een breder netwerk van de HvA en uiteindelijk tot extra stagemogelijkheden voor onze studenten.
 4. De Digital Society School van de HvA sluit zich bij dit project aan met haar traineetraject voor jonge digitale ontwerpers. Twee cohorten van multidisciplinaire, internationale stagiaires werken elke 20 weken fulltime aan ontwerpuitdagingen. De uitdagingen vloeien voort uit onze onderzoeksinzichten en de eisen van de Innovatiepartners. Uiteindelijk werken de cursisten een digitale oplossing uit tot een prototype en testen ze of het product of de dienst van de Innovatiepartners verbetert.

Betrokken lectoraten

 • Research Group Sportkunde / Sport Studies
 • Digital Society School

Subsidieverstrekker

Europese Unie: European Regional Development Fund

Externe partners/stakeholders

 • Johan Cruyff Arena
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
 • 25 Innovatiepartners

Locatie:

BUILDING ON PREVIOUS ACHIEVEMENTS

Van 2017 tot 2021 nam de HvA deel aan het fieldlab Spectacular Arena Experiences. Collega's en studenten van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) bouwden de kenniswebsite valuable-experiences.eu met casusbeschrijvingen, methoden en voorbeelden om innovatieprocessen in de sport- en entertainment te versnellen.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 21 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2022
Einddatum 31 dec 2023