Centre of Expertise Urban Vitality

WRITIC - Writing Readiness Inventory Tool in Context

Project

De Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC) is een nieuw meetinstrument dat afgenomen wordt in de klas en vaststelt of kleuters van 5 en 6 jaar startklaar zijn voor het leren schrijven in groep 3.

Schrijven is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen op school leren en is essentieel voor de deelname van het kind op school. Schrijven is belangrijk voor leren spellen en lezen en wordt multimodaal aangeleerd. Het goed kunnen meekomen in groep 3 heeft een positieve invloed op de sociale en schoolse vaardigheden van het kind tijdens zijn of haar hele schoolloopbaan, waarbij het leren schrijven van grote invloed is.

Schrijfmoeilijkheden

Leren schrijven gaat echter niet bij alle kinderen vanzelf: 5 tot 30% van de kinderen ontwikkelt schijfmoeilijkheden. Vroege evaluatie in groep 2, ofwel screenen of kinderen klaar zijn om te gaan leren schrijven (writing readiness), is daarom belangrijk.

De WRITIC wordt afgenomen bij kinderen waarvan leerkrachten zich zorgen maken over de uitvoering van papier- en pentaken. Op basis daarvan kunnen kinderen met lichte problemen op school extra gestimuleerd worden en kinderen met meer complexe problemen kunnen door middel van therapie voorbereid worden op de schrijfeisen die in groep 3.

Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangt de leerkracht advies. Indien nodig kan een kind ook starten met therapie om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfmoeilijkheden en de negatieve gevolgen hiervan.

De WRITIC is een valide en betrouwbaar meetinstrument en bevat normwaarden op basis van 372 kinderen. De WRITIC heeft een voorspellende waarde voor de schrijfvaardigheid in groep 3 en draagt bij aan het opsporen van kinderen met risico op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden.

WRITIC manual

De WRITIC-manual onder redactie van Margo van Hartingsveldt en Liesbeth de Vries kwam uit in november 2016 uit.

Cursus

De HvA organiseert cursussen over de WRITIC op eigen locatie en In-company.

Engelse versie

Momenteel is het projectteam van de WRITIC druk bezig met een cultuur-sensitieve vertaling van de WRITIC naar het Engels. Binnen dit project werkt het team samen met Melissa Prunty , docent-onderzoeker van Brunel University in Londen. Zij is voorzitter van de National Handwriting Association in de UK.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 10 juli 2024

Project Info

Startdatum 01 nov 2016
Einddatum 01 jan 2020